F.v. daglig leder Rental.one, Kjetil Friestad, daglig leder i Risa, Bjørn Risa, salgssjef overjordsrigger i Sandvik, Tor Arne Rønningen og selger/key account i Sandvik, Einar Helle Nordbø. Foto: Sandvik
F.v. daglig leder Rental.one, Kjetil Friestad, daglig leder i Risa, Bjørn Risa, salgssjef overjordsrigger i Sandvik, Tor Arne Rønningen og selger/key account i Sandvik, Einar Helle Nordbø. Foto: Sandvik

Rental.one inngår avtale med Sandvik

Rental.One og Sandvik inngikk rett før jul avtale om levering av Sandvik overjords rigger.

Dette kommer som en oppfølging av tidligere inngått avtale om levering av to- og tre boms tunnelrigger.

– I første omgang er det snakk om rigger som skal leies ut til Risa, men videre er det en plan om å levere rigger som også skal leies ut på det eksterne markedet. Eksisterende riggpark består i hovedsak av Epirock-rigger, men disse vil fortløpende bli byttet ut med Sandvik-rigger, heter det i en melding fra selskapet.

Riggene som nå er bestilt er to Sandvik DX600R-radiorigger). Den ene har standard HL650-hammer på 17,5 KW og en med RD520 høyfrekvent-hammer på 20 KW og 75 Hz. Neste radiorigg er en Sandvik DX800R.

– Det er i bunn og grunn samme rigg som DX600R men med større kompressor og HF820-hammer på 23 KW, skriver selskapet.

Siste riggen i denne bestillingen er en DX800, samme som DX800R men med hytte.

– Vi er veldig glade og takknemlige for at Rental.One valgte oss som samarbeidspartner når de satser på borerigger for utleiemarkedet i tillegg til eget bruk, sier salgssjef overjordsrigger i Sandvik, Tor Arne Rønningen, i meldingen.

– Dette er et ledd i en positiv utvikling i forhold til vår satsning på rigg og det gode samarbeidet vi har med Sandvik, sier daglig leder Kjetil Friestad i Rental.one.