Jerry Wannberg (t.v.) og Erik Sollerud. Foto: Rental Group

Jerry Wannberg (t.v.) og Erik Sollerud. Foto: Rental Group

Rental Group starter opp i Sverige

Rental Group har etablert seg i Sverige og lanserer nå sitt utleiekonsept mot anleggsbransjen i det svenske markedet.

– Med over 750 maskiner fra 25 til 110 tonn har Rental Group Nordens største maskinflåte av tunge anleggsmaskiner og tunnelutstyr, skriver selskapet i en pressemelding. De viser til at de også er markedets største tilbyder av elektriske anleggsmaskiner, og ifølge VD Jerry Wannberg, har Rental Group ytterligere 30 nye elektriske maskiner fra 20 til 100 tonn i bestilling.

– Vår maskinpark møter dagens og fremtidens krav, og innehar de egenskapene som de ulike arbeidsoperasjonene i prosjektene krever. Anleggsbransjen må gjennom tøffe omstillinger som fordrer endringer i hvordan prosjekter må planlegges og utføres. Og vår ambisjon i Rental Group er å være i front som leverandør av de mest bærekraftige maskinløsningene, sier Wannberg i en pressemelding.

Erik Sollerud, CEO i Rental Group, sier i meldingen at de har jobbet med etableringen i lengre tid og har stor tro på å utvide virksomheten i det svenske markedet.

– Vi erfarer fra Norge at flere entreprenører vil redusere kapitalbindingen i egen maskinpark og øke fleksibiliteten og lønnsomheten i sine prosjekter. Dette gjør at de kan velge jobber ut ifra kompetanse og risikoprofil. Dette er en tydelig trend i hele Europa, og for oss er Sverige naturlig neste skritt i vår videre vekst. Det er flere mekanismer i den svenske anleggsbransjen som har mye til felles med bransjen i Norge. De geografiske avstandene er relativt små, og dette er også et fortrinn som bidrar til at vi får høynet vår totale maskinutnyttelse, sier Sollerud.

Selskapet viser til at de skal pushe utviklingen mot det grønne skiftet.

– Risiko gjennom store investeringer i nullutslippsmaskiner er en del av det, og kontinuerlig utviklingsarbeid er også helt nødvendig, forteller Sollerud.

– Vi har utviklet et unikt digitaliseringsverktøy som vil gi anleggsentreprenørene dyp innsikt i utnyttelse og miljøavtrykk på maskinene, igjennom API eller direkte i vår kundeportal. Dette gir relevant datafangst som kan bidra til å redusere energiforbruket og potensielt antall maskiner som kreves for å utføre jobben. Vi legger stor vekt på å være gode rådgivere, legger Sollerud til.

Rental Group har kontorer i Stockholm der VD Jerry Wannberg har sin base.

– Vår tunnelvirksomhet har vært til stede på en rekke prosjekter i Stockholm siden 2020, og gjennom oppkjøpet av utstyrsparken til Tunnel Support Sverige AB har vi økt vår kapasitet ytterligere. Og i samarbeid med vår partner AMV Group AB tilbyr vi service, support, lagring og vedlikeholdstjenester som sikrer god driftsutnyttelse og høy servicegrad til tunnelentreprenørene i Sverige. Nå er vi klare til å rulle ut hele vårt sortiment av tunge anleggsmaskiner. Vi har stor tro på det svenske anleggsmarkedet og ser frem til å ta del i flere prosjekter fremover, sier Wannberg.