Bernt Andre Engøy (t.v.), daglig leder i Rental Group Mobility og Trond Walhovd, maskinsjef i Veidekke. Foto: Rental Group

Bernt Andre Engøy (t.v.), daglig leder i Rental Group Mobility og Trond Walhovd, maskinsjef i Veidekke. Foto: Rental Group

Rental Group overtar 250 yrkesbiler fra Veidekke

Dermed selges en betydelig del av bilflåten fra Veidekke ut til Rental Group Mobility.

Ifølge maskinsjef i Veidekke, Tron Walhovd, er dette et ledd i selskapets strategi om fokus på egen kjernevirksomhet, samt å sikre optimal mobilitet i sine prosjekter.

– Vi har samarbeidet tett med Rental Group i en lengre periode, og nå tar vi enda ett skritt i retning av å redusere antall egeneide kjøretøy. Samtidig vil vi leie tilbake flere av bilene, men det vil i enda større grad være i takt med behovene vi har til enhver tid. Vi ser også at behovet for utslippsfrie kjøretøy øker, og gjennom avtalen vi har med Rental Group kan vi fremover velge de beste og mest miljøvennlige løsningene, sier Walhovd i en pressemelding.

Daglig leder i RentalGroup Mobility, Bernt Andre Engøy, er godt fornøyd med avtalen som vil bidra til økt volum av selskapets bilflåte, og ikke minst økt kapasitetsutnyttelse på hele bilparken.

– Vi ser at behovene endrer seg hos entreprenørene, både med tanke på fleksibilitet og behovet for mer miljøvennlige alternativer. For vår del gir det tette samarbeidet vi har med Veidekke, og andre kunder, nyttig erfaring og kompetanse som bidrar til at vi kan gjøre kloke investeringer for å imøtekomme behovene i bransjen, sier Engøy i meldingen.