Espen Jensen, daglig leder RG Crane (f.v.) – Kjell Sæter, daglig leder RG Ekspert - Frank Ole Sørensen, daglig leder RG Machine – Knut Egge, senior ingeniør Veidekke – Tron Walhovd, maskinsjef Veidekke – Lars Hæhre, CEO Rental Group - Jon Nässelquist, fagansvarlig maskin Veidekke – Pål Brandvold, storkundeansvarlig Rental Group – Kato Stien, daglig leder RG Tunnel. Foto: Rental Group

Rental Group har inngått samarbeidsavtale med Veidekke

Rental Group har nå gåt inn på en samarbeidsavtale med Veidekke Infrastruktur - Anlegg.

Samarbeidsavtalen skal ifølge partene bidra til å optimalisere maskinutnyttelsen både for Veidekke og Rental Group.

-Det innebærer at Veidekke skal leie anleggsmaskiner av Rental Group der dette er hensiktsmessig for å dekke behovet for maskinkapasitet i sine prosjekter. I tillegg kan Rental Group bidra til at deler av maskinparken til Veidekke kan leies ut til andre aktører når det ikke er behov for maskinene i egen drift. Avtalen omfatter anleggsmaskiner, tunnelutstyr og tårnkraner, heter det i meldingen.

Administrerende direktør i Rental Group, Lars Hæhre, er klar på at samarbeidet med Veidekke peker i retning på hvordan anleggsbransjen utvikler seg.

- For Rental Group er dette en måte å jobbe på for at anleggsbransjen totalt sett skal utnytte maskinressursene mere optimalt. Høyere utnyttelse av maskinparken bidrar til bedre økonomi, og ikke minst vil det ha åpenbare fordeler med tanke på redusert miljøavtrykk. Samtidig vil dette være lønnsomt for begge parter, og øke vår evne til løpende å investere i maskiner som har moderne teknologi med det siste innen sikkerhetsanordninger og miljøhensyn, sier Hæhre.

Det pekes også på at for Veidekke handler avtalen om å sikre seg fleksibilitet og forutsigbarhet ved å ha garantier for at de riktige maskinene er tilgjengelige når de har behov.

- Samarbeidsavtalen med Rental Group er et ledd i vår strategi om å redusere kapitalbindingen i egen maskinpark. Vi stiller høye krav til sikkerhet og leveringsdyktighet, og samarbeidet med Rental Group skal bidra til at vi kan gjennomføre våre prosjekter uavhengig av hvilken maskinkapasitet vi har i egne rekker, uttaler maskinsjef Tron Walhovd fra Veidekke Infrastruktur – Anlegg i meldingen.

Pål Brandvold er storkundeansvarlig i Rental Group med hovedansvar for oppfølging av avtalen med Veidekke. Han trekker frem kompetanse og evnen til å jobbe med utvikling underveis, som viktige momenter for at begge parter skal få fullt utbytte av samarbeidet.

- Riktige maskiner må brukes til de riktige arbeidsoperasjonene. Der har vi et ansvar for å være gode rådgivere i tett dialog med Veidekke sine folk. Vi skal også til enhver tid levere maskiner som oppfyller alle sikkerhets- og miljøkrav, sier Brandvold.