Renere Crafter

En rekke nye og effektive endringer gjør at Volkswagen Crafter nå lever opp til de strenge utslippskravene i Euro V-standarden.

En rekke nye teknologiske endringer gjør Vokswage Crafter til en av klassens reneste nyttekjøretøyer. Modellen blir nå sertifisert som et et Enhanced Environmentally Friendly Vehicle (EEV)-kjøretøy, og vil med de siste endringene dessuten leve opp til de strenge utslippskravene i Euro V-standarden. EEV er for tiden den mest krevende utslippsstandarden for eksosgasser i Europa for busser og nyttekjøretøyer.

I den nye og oppgraderte versjonen er Volkswagen Crafter blant annet utstyrt med Volkswagens AdBlue-teknologi, et nytt dieselpartikkelfilter og en ny og oppgradert manuell girkasse. Kombinert med den nye girkassen, sørger AdBlue-teknologien for en reduksjon i drivstofforbruket på opp til 0,9 liter per 100 km. Redusert forbruk betyr også redusert utslipp av skadelige miljøgasser - CO2-utslippet reduseres med opp til 23 gram per kilometer.

For å imøtekomme de strenge kravene til redusert forbruk og økt komfort, har girkassen i Euro V-utgaven av Volkswagen Crafter blitt gjort enda mer effektiv. Dette skjer blant annet gjennom lengre girutveksling og bedre vibrasjonsdemping. Samtidig sørger det nye dieselpartikkelfilteret (DPF) for en enda bedre rensing.

Diesel har i utgangspunktet lavere utslipp av klimagassen CO2 enn bensin. Samtidig gir diesel også et høyere utslipp av partikler og NOx. Ved å tilsette stoffet AdBlue, som er i stand til å omdanne skadelig NOx til harmløs nitrogen og vann, kan utslippene av NOx reduseres med hele 90 prosent.

Volkswagen Nyttekjøretøy vil dekke vedlikeholdet ved AdBlue-systemet i tre år fra bilen blir registrert.