E6-trafikken i Innlandet øker. Foto: Nye Veier.

Rekordtrafikk på E6 gjennom Innlandet

Årets sommertrafikk på E6 gjennom Innlandet slår alle rekorder. På den nybygde motorveien mellom Kolomoen og Brumunddal har det passert over 3.8 millioner kjøretøy siden første delåpning i oktober i fjor. På den nyåpnede firefeltsveien har sommertrafikken gått uten alvorlige ulykker.

Det skriver Nye Veier i en pressemelding.

Med totalt 30 kilometer med nyåpnet firefelts motorvei med adskilte kjørebaner har ulykkene på Nye Veiers nybygde vei mellom Kolomoen og Brumunddal uteblitt. Slik har det dessverre ikke vært tidligere år.

– Firefelts motorvei med adskilte kjørebaner er den sikreste veien som kan bygges. Når vi nå ser at sommertrafikken avvikles uten alvorlige ulykker, får vi bekreftet at samfunnet og bilistene får enormt mye tilbake gjennom veiinvesteringen i form av sikkerhet, redusert reisetid, forutsigbar fremkommelighet og økt komfort, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Nye Veier har ansvaret for utbyggingen av ny E6 fra Kolomoen til Otta. Nå ser veiselskapet frem til å starte planleggingen og utbyggingen av de neste etappene fra Moelv til Øyer og videre på det som gjenstår av gammel vei gjennom Gudbrandsdalen nordover til Otta.

– Ferske døgntrafikktall fra Statens Vegvesen viser en enorm trafikkøkning. På tellepunktet ved Ensby i Øyer ser vi at sommertrafikken i snitt ligger cirka 15 prosent over fjoråret, og ved tellepunktet på Solhjem sør for Otta passerte det 17. juli i år 13.011 biler på ett døgn. Sammenlignet med samme uke i fjor snakker vi om 1000 – 1400 flere biler pr. døgn og en trafikkøkning på åtte til tolv prosent på flere av julidagene i Gudbrandsdalen. Med dagens trafikkmengde haster det å få på plass ny og sikker E6 på alle våre 180 kilometer E6 i Innlandet, sier Moshagen.

E6 gjennom Innlandet har hatt kontinuerlig høy trafikkvekst over flere år, og veiselskapet forventer ytterligere vekst etter hvert som de bygger mer ny vei gjennom Innlandet.

– Vi tror de som kan velger å kjøre på sikre og raske nye veier fremfor å velge andre reiseruter. I Stortingsproposisjonen for utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv ble det beregnet en gjennomsnittlig trafikkmengde på 13.000 kjøretøy gjennom bommen på Bergshøgda sør for Brumunddal pr. årsdøgn. I juli i år er det høyeste registrerte pr. døgn oppe i 17.700. Dette viser at trafikantene er raske med å ta i bruk nybygd vei, sier Moshagen.

Over åtte prosent av bilene som har tatt i bruk motorveien gjennom Innlandet er elektriske. Andelen elektriske kjøretøy øker raskt, ifølge Nye Veier.

– Vi ser en markant økning i antall nullutslippsbiler på de nye veiene vi bygger. På E6 Kolomoen – Brumunddal, siden 8 oktober 2019 til i dag, er over åtte prosent av personbilene som kjører på veien elektriske. Ser vi på prognosene fremover forventer vi at stort sett hele person- og varebiltrafikken vil være uten klimautslipp i løpet av 20 år. Det har vært enkeltdager i juli nå med over 10 prosent elektriske kjøretøy på veien. Det gjør at de nye motorveiene blir grønne raskere og at elektrifiseringen skjer i et tempo vi ikke kunne forutse, sier Moshagen.

Nye Veier har åpnet 30 kilometer med ny firefelts E6 gjennom Innlandet. 1. desember i år åpner den neste delstrekningen på 12 kilometer fra Brumunddal til Moelv. Da har veiselskapet levert 43 kilometer motorvei med 110 km/t på 41 måneder. Det har aldri skjedd før i Norge, skriver Nye Veier i meldingen.

Allerede tidlig i 2021 starter de første anleggsarbeidene på utbyggingen av de neste 43 kilometerne fra Moelv til Øyer.