– 2021 vil i historien stå som et meget spesielt år også for oss i Backe, sier konsernsjef Eirik Gjelsvik.

– 2021 vil i historien stå som et meget spesielt år også for oss i Backe, sier konsernsjef Eirik Gjelsvik.

Rekordresultat for Backe

2021 ble et meget godt år for entreprenør- og eiendomskonsernet Backe. Resultat før skatt endte på 325 millioner kroner (189 i 2020) som er en resultatmargin på 7,7 prosent (4,2 prosent).

Dette er det beste resultatet i selskapets 76 års lange historie. Omsetning for konsernet i 2021 endte på 4,2 milliarder kroner (4,5).

– 2021 vil i historien stå som et meget spesielt år også for oss i Backe. Det er et paradoks at med de utfordringene pandemien medførte, er 2021 det beste året på nær sagt alle områder i Backe. Vi oppnår det høyeste resultatet i selskapets historie, vi har historisk lavt sykefravær på 4,4 prosent til tross for pandemien og vi har hatt en skade med fravær gjennom året som gir en H-verdi på 0,7. I tillegg har vi tatt kvantesprang når det gjelder kutt i klimagassutslipp og vi scorer nok ett år meget høyt på kvalitet og -kundetilfredshetsmålinger, sier konsernsjef Eirik Gjelsvik i en melding til Byggeindustrien.

– Sammenlignet med 2020 har det vært resultatforbedringer i alle våre fire virksomhetsområder; prosjektutvikling, entreprenør, eiendomsforvaltning og maskinutleie. Dette er ikke resultater som alene er skapt i 2021, men det er et resultat av forbedringsarbeid over mange år. Strategisk og systematisk arbeid med hvilke prosjekter vi engasjerer oss i samt god risikohåndtering med gode systemer og rutiner, er sentrale faktorer. Men aller viktigst er dyktige medarbeidere i alle ledd med gode verdier og holdninger. Vår årlige medarbeiderundersøkelse viser en meget høy trivsel og lojalitet til Backe. I kampen om ressursene fremover er det særdeles viktig at Backe er en arbeidsplass hvor man trives, utvikler seg og at vi sammen er med på å skape bærekraftige verdier. Vi har store ambisjoner for fremtiden og det grunnlaget vi nå har, gjør at vi er optimistiske for årene fremover. Selv om vi ikke er størst. så kan vi likevel være best, legger Gjelsvik til.