Rekordresultat for AF Gruppen

AF Gruppen leverer det beste kvartals- og årsresultatet i selskapets historie.

God drift og motiverte medarbeidere gir et godt utgangspunkt for lønnsom vekst, skriver AF Gruppen i en pressemelding fredag.

AF Gruppen hadde en omsetning i 4. kvartal på 2.508millioner kroner (2.709 i samme periode 2012) og et resultat før skatt på 213 millioner (116). Resultatmarginen var 8,5 prosent, mot 4,3 prosent året før.

Omsetningen for 2013 var på 10.127 millioner kroner mot 9.830 året før, og foreløpig resultat før skatt var 580 millioner kroner (318). Resultatmarginen for 2013 var 5,7 prosent (3,2 prosent).

AF Gruppen hadde ved utgangen av 2013 en samlet ordrereserve på 10.976 millioner kroner (9.074). Avkastning på gjennomsnittlig investert kapital var 45,7 prosent (24,8 prosent). Kontantstrøm fra driften var i 2013 1.015 millioner kroner (194).

AF prioriterer, ifølge pressemeldingen, arbeid med HMS høyt, og H-verdien for 4. kvartal var 0,9 (2,3). Akkumulert for 2013 var H-verdien 1,4 (1,8). Det samlede sykefraværet for 4. kvartal var 3,5 prosent (3,6 prosent). For hele 2013 var sykefraværet 3,7 prosent (3,3 prosent).

AF Gruppen har en sterk finansiell posisjon, heter det i pressemeldingen. Konsernet hadde ved utgangen av 2013 netto rentebærende fordringer på 751 millioner kroner (204). For 2013 er det foreløpig foreslått et utbytte på 6,00 kroner (4,50) per aksje.

AF Gruppen gjennomførte i november 2013 en medarbeidertilfredshetsundersøkelse som viser at de ansatte trives svært godt, har høy arbeidsglede og er stolte av å jobbe i AF Gruppen.

- AF Gruppen leverte det beste kvartals- og årsresultatet i selskapets historie. Vi har medarbeidere som trives svært godt, og som er opptatt av å prestere også fremover. Sammen med tydelig ledelse og god prosjekt- og risikostyring, gir dette konkurransekraft og et godt utgangspunkt for videre lønnsom vekst, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.