Rekordoverskudd hos Barlindhaug

Barlindhaug-konsernet med base i Tromsø oppnådde i fjor rekordoverskudd. Av de fem selskapene i konsernet bidro eiendomsvirksomheten mest til utbyttefesten.

Omsetningen i konsernet steg med nærmere 50 millioner til 207 millioner kroner. Resultatet før skatt utviklet seg enda bedre med en fremgang på over 4,5 millioner til 13,8 millioner kroner som gir en brutto resultatmargin på 6,7 prosent. 2,2 millioner av overskuddet er avsatt til utbytte til eierne som i år vil tilfalle også 45 av de 125 ansatte som kjøpte seg inn i egen bedrift i fjor. Ansatte fikk tilbud om å kjøpe 20 prosent av aksjene i selskapet ved at gründeren Johan P. Barlindhaug solgte seg ned til 36 prosent. Av årsberetningen går det frem av Barlindhaug kan skilte med lavt sykefravær som i fjor ble på 2,6 prosent av total arbeidstid. Barlindhaug-konsernet består av fem operative selskaper innen rådgivning, entreprenør og eiendom, og i fjor bidro eiendomsselskapet med en tredjedel av konsernets resultat.