Illustrasjonsfoto: Skanska

Rekordlav H1-verdi for Skanskas anleggsvirksomhet

2018 ble et år med rekordlav H1-verdi for Skanskas anleggsvirksomhet. To av enhetene hadde ingen fraværsskader og den samlede H1-verdien for anleggsvirksomheten ble 1,1. 

 Selskapet har over flere år jobbet systematisk med å fjerne

og unngå kritiske risikoer for å øke sikkerheten til alle som jobber på deres prosjekter. De siste årene har hovedfokuset vært de kritiske risikoene som ligger bak ulykkene som gjør at folk skader seg alvorlig eller mister livet på norske bygge- og anleggsplasser.

– I likhet med resten av bransjen har Skanskas arbeid hatt en positiv innvirkning på sikkerheten, noe som gjenspeiles i H1-verdien. I 2018 var det anleggsvirksomheten til selskapet som leverte de mest imponerende HMS-tallene. Skanska hadde en samlet H1-verdi på 2,2 i 2018, mens anleggsenhetene til selskapet endte på 1,2. Dette tallet inkluderer egne ansatte og underentreprenører, heter det i en melding fra selskapet.

(Klikk for større versjon)

Ser resultater av godt arbeid
En av de som gleder seg over den positive utviklingen er Steinar Myhre. Han har lang fartstid i bransjen og leder Skanskas anleggsvirksomhet. Myhre har et stort engasjement for sikkerhet og er stolt over det arbeidet som er gjort over flere år.

– Det er godt å se den positive utviklingen vi har hatt på sikkerhetssiden de siste årene. Vi ser at systematisk HMS-arbeid på prosjektene, fornuftig bruk av tilrettelagt arbeid der den skadde kan utføre andre oppgaver, og gode rutiner for deling og læring på tvers i selskapet har bidratt sterkt til denne utviklingen, sier han.

Myhre trekker frem målrettet fokus og grundig analysearbeid som viktige faktorer for at Skanska tok nye steg i riktig retning i løpet av fjoråret.

– De siste to årene har vi innenfor anleggsvirksomheten vår sett nøye på forholdet og sammenhengen mellom kritiske hendelser og observasjoner. Vi har vært opptatt av å finne mønstre og se trender så tidlig så mulig, slik at vi kan sette inn tiltak før det skje ulykker. Fremover skal vi fortsette arbeidet med å styrke HMS-kulturen vår og skape et enda større engasjement, særlig blant basene og formennene våre. De er utrolig viktige kulturbærere og har stor påvirkningskraft på organisasjonen vår, forklarer Myhre.

Selv om det har skjedd mye positivt på HMS-fronten er Myhre klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid hvis Skanska skal nå målet om null skader og ulykker.

– Det er viktig at vi ikke bruker de gode H1-tallene våre som en hvilepute. Det er fortsatt for mange som skader seg og vi registrerte dessverre flere kritiske hendelser på prosjektene våre i året som gikk. Vi er ikke mål før alle som arbeider på våre prosjekter reiser hjem etter endt arbeidsdag like friske og raske som da de kom på jobb. sier Myhre videre.

Ett år uten fraværsskader
To av anleggsenhetene i Skanska som leverte best på sikkerhet i 2018 er regionen Industri, Bro og Marine (IBM) og datterselskapet Vassbakk & Stol. De har i likhet med de øvrige anleggsenhetene til Skanska økt HMS-kompetansen betraktelig de siste årene. Alle regioner har en dedikert HMS-leder som støttes av dyktige fagspesialister innenfor sikkerhet og helse. I dag teller dette korpset med HMS-spesialister mer enn 30 personer. Dette trekkes frem som en viktig årsak til at IBM og Vassbakk & Stol ikke hadde én eneste fraværsskade i løpet av 2018.

(Klikk for større versjon)

– Vi hadde flere alvorlige hendelser i 2017 som kunne endt med tragisk utfall. Vi gransket dem nøye og sørget for at alle i Vassbakk & Stol fikk et eierskap til sikkerhetsutfordringene våre. Dette så vi klare resultater av i 2018, forklarer Inge Jan Thorsen, administrerende direktør i Vassbakk & Stol.

– Vi kommer til å holde trykket oppe og jobbe steinhardt med dette fremover. Vi hadde en kritisk hendelse i fjor, og det er én for mye. Vi bedriver risikofylt arbeid hver dag, noe som krever at alle har hodet med seg og tar ansvar, sier han videre.

Thorsens kollega i Industri, Bro og Marine forteller at de også har hatt en lignende reise de siste årene.

– For noen år siden opplevde vi at utviklingen vår på sikkerhetssiden gikk i feil retning. Dette kunne vi ikke godta og tok grep om situasjonen, sier regiondirektør i IBM, Mons Egil Lien.

Han trekker frem en ulykke på et broprosjekt i Rogaland i mars 2016 som et vendepunkt. En fagarbeider falt ned 8,5 meter fra et midlertidig reisverk. Utrolig nok kom han fra det med kun mindre skader, men det var kun flaks som førte til at det ikke fikk dødelig utfall.

– Denne hendelsen satte en skikkelig støkk i oss alle. Vi gransket den nøye og hentet ut mye viktig læring. Vi skjønte at dersom vi skulle snu den negative trenden, måtte alle bidra. Vi bestemte oss for å følge opp alle hendelser tett og oppfordret alle i IBM til å bli flinkere til å rapportere om uønskede hendelser. Jeg opplever at alle medarbeiderne våre har et brennende engasjement for sin egen og deres kollegaers sikkerhet. Vi tar med oss de gode sikkerhetstallene våre fremover og skal gjøre alt vi kan for at 2019 blir et enda bedre år, forteller Lien.