Aldri før har det vært registrert en lavere andel sekundærboliger i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Aldri før har det vært registrert en lavere andel sekundærboliger i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rekordlav andel sekundærboliger i Norge

De siste års fall i andelen sekundærboliger har fortsatt inn i 2021. Aldri før har det vært registrert en lavere andel sekundærboliger i Norge.

I andre kvartal ble det registrert 394.208 sekundærboliger i Norge, noe som utgjør om lag 15 prosent av den samlede boligmassen. Andelen sekundærboliger har falt sammenhengende siden toppen sommeren 2019, opplyser Norges Eiendomsmeglerforbund.

I Oslo er andelen sekundærboliger nå på det laveste nivået i perioden vi har tall for, opplyser Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Nedgangen er klar både i de fleste byene og i landet som helhet. Nedgangen har vært særlig tydelig i Oslo. Investorene i oslomarkedet har vært mindre aktive enn normalt under pandemien, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Han sier at selv om utleiemarkedet øker i attraktivitet når studenter og arbeidsinnvandrere kommer tilbake til Oslo, vil den ufordelaktige formuesbeskatningen av sekundærbolig og den ekstraordinære kapitalbindingen, gjøre utsiktene til kapitalavkastning dårligere enn på lenge.

– Vi legger til grunn at de senere års innskjerping rettet mot sekundærbolig har hatt ønsket effekt, fordi hovedmålet med boligpolitikken er å gjøre det mulig å eie sitt eget hjem for alle for alle som ønsker det, sier Geving.