Rekordlang periode uten fraværsskader for Protan

Protan har passert mer enn ett år uten alvorlige skader i sine virksomheter i Norge. Nå skal selskapet også introdusere sin første HMS-uke for å sette ytterligere fokus på tematikken.

Protan AS passerte nylig ett år uten alvorlige skader med sykefravær (H1-skader) i sin virksomhet i Norge.

– Samtidig kan taktekkerkollegene i Protan Entreprenør notere seg for mer enn 500 dager, nærmere ett år og fem måneder, med null fraværsskader i sine 15 tekkeavdelinger rundt omkring i landet. De positive tallene kommer i kjølvannet av målrettet fokus på helse, miljø og sikkerhet på tvers av Protan-konsernet. I 2018 utarbeidet ledelse og ansattrepresentanter i fellesskap HMS-slagordet «Alltid Trygg». I starten av 2021 ble det introdusert en intern belønningsmodell for å oppmuntre til økt rapportering av uønskede hendelser (RUH) som gjelder for både Protan Entreprenør og Protan AS, skriver konsernet i en pressemelding.

Må ikke bli en sovepute
– Vi har en nullvisjon for arbeidsulykker i Protan. Den fine utviklingen i vår skadestatistikk må likevel ikke bli en sovepute. Den interne kampanjen vår for å øke rapporteringen av uønskede hendelser er bare ett eksempel på hvordan vi jobber med å konkretisere hvordan hver og en av oss bidrar til sikkerhetskulturen vår, sier Protan-konsernets HMSK-sjef Diana Lopez Paulsen, i meldingen.

– Det viktige er å fange opp også de minste hendelsene og avvikene i hverdagen, slik at vi kan gjøre forbedringer og skape større trygghet på byggeplass og i arbeidshverdagen generelt. Mindre hendelser er gjerne symptom på større utfordringer som er viktig å ta tak i, legger HMSK-sjefen til.

Diana Lopez Paulsen. Foto: Elin Eike Worren

Diana Lopez Paulsen. Foto: Elin Eike Worren

Første HMS-uke i Protan
Protan introduserer nå også sin første HMS-uke. Fra mandag 14. mars til 18. mars vil det foregå ulike arrangementer og foredrag i alle Protans virksomheter i Norge.

– Det er ikke uvanlig med HMS-uker i store entreprenør- og utbyggerselskaper, men det er ikke like vanlig blant materialleverandører og underentreprenører. I Protans HMS-uke legges det opp til skreddersydde programmer for de ulike delene av virksomheten, enten man jobber på tak, i fabrikk eller på kontor. Psykososialt arbeidsmiljø og nulltoleranse for mobbing og trakassering er inkludert i HMS-begrepet, skriver selskapet.

– Vi har en målsetning om å være en helsefremmende og attraktiv arbeidsplass og være en seriøs samarbeidspartner for våre kunder og oppdragsgivere. «Alltid trygg»-slagordet vårt handler både om å komme trygt hjem fra jobben uten fysiske skader og at vi skal føle oss trygge på at vi blir behandlet med respekt og likeverd mens vi er på jobben, sier Paulsen.