Anne Mürer, adm. direktør Martinsen & Duvholt signerer kontrakten sammen med adm. direktør Gisle Skansen Torp Sandefjord Lufthavn. Bak står: Frank Duvholt, regionsjef Vestfold for Martinsen & Duvholt sammen med Ronny Stensrud, prosjektleder og bygg- og anleggssjef på Torp Sandefjord lufthavn.

Rekordkontrakt for Marthinsen & Duvholt

Marthinsen & Duvholt har signert kontrakt om rehabilitering og oppgradering av rullebanen på Torp Sandefjord Lufthavn.

Kontrakten med Sandefjord Lufthavn er på 215 millioner kroner og er den største enkeltkontrakten noensinne for det Sandefjord-baserte selskapet.

Marthinsen & Duvholt har i mange år gjennomført arbeider for lufthavnen og dette storprosjektet kom på et meget gunstig tidspunkt for selskapet, da en rekke av de store infrastrukturprosjektene i Vestfold nå er avsluttet.

- Vi er veldig glade for at Sandefjord Lufthavn AS valgte oss til denne jobben. Med våre dyktige medarbeidere og en tilpasset maskinpark passer dette prosjektet oss bra, forteller Frank Duvholt, regionsjef for Vestfold i Marthinsen & Duvholt.

Oppdraget består av å rette av og asfaltere hele rullebanen, bygge nye skuldre, ny snuplass og etablere nytt overvannssystem. I tillegg skal rullebanebelysning med foranliggende forsyningsanlegg og styresystemer byttes ut. Arbeidene skal foregå i perioden 1. mars til 30. november 2017.

- Vi gleder oss over at en lokal entreprenør har vunnet konkurransen om dette oppdraget. Det bekrefter forventningene om lokal konkurransedyktighet og bidrar til at vår investering skaper verdier og ringvirkninger lokalt. Det har i konkurransen vært stilt strenge krav til både kompetanse og oppgaveforståelse, og det er tilfredsstillende å vite at en slik kompetanse finnes hos en lokal entreprenør, sier Ronny Stensrud, prosjektleder og bygg- og anleggssjef på Torp Sandefjord lufthavn.

Flyplassen skal være operativ for flytrafikk i normal åpningstid og alle anleggs- og asfaltarbeider skal utføres om natten, med effektiv arbeidstid fra kl. 00:00 – 05:00.

- Vi har et krevende prosjekt foran oss, men jeg er trygg på at Marthinsen & Duvholt med sin erfaring og kompetanse vil gjennomføre arbeidet på en god og profesjonell måte, sier Gisle Skansen, adm. direktør på Torp Sandefjord Lufthavn.