Rekordene faller i Mesterhus

Ordrereserven ved utgangen av oktober er rekordhøye i Mesterhuskjeden. Salget fortsetter også å øke. Igangsettingen har også tatt seg bra opp. Særlig eneboligandelen tar seg kraftig opp.

De akkumulerte tallene ved utgangen av oktober viser at 1462 boenheter er igangsatt og 1700 boenheter solgt hittil i år. Sammenlignet med tallene for samme periode i fjor er dette en økning i igangsettingen på to prosent og en økning i salget på hele på 30 prosent. Ordrereserven samlet for alle Mesterhusbedriftene har aldri vært større og er nå på nesten 2,2 milliarder kroner. Dette er meget hyggelig med tanke på det neste året, kommenterer kjedeleder Arve Solheim. Vestfold er det fylket som har hatt størst aktivitet når det gjelder salg i år, mens Buskerud og Hordaland topper statistikken med igangsatte enheter. Etterspørselen etter EAT boliger (kunder som bygger enebolig på egen tomt) har tatt seg opp de siste 6 måneder. Sammenligner man med foregående 6 måneders periode har det vært igangsatt 40 prosent flere EAT boliger siste 6 måneder enn foregående 6 måneder. Vel 33 prosent av de solgte boenhetene er rene eneboliger, mens resten er boliger på felt, ungdomsboliger, omsorgsboliger etc. Ser vi nærmere på leveringsformen så skal 46 prosent av boenhetene leveres nøkkelferdig og 26 prosent malingsklare. Også etterspørselen etter lavenergiboliger har økt sterkt. Siste 2 år er det levert 133 boenheter med denne kvaliteten som blant annet innebærer en reduksjon av oppvarmingsbehovet på ca. 50 prosent. Mesterhus Norge er landets største boligaktør med ca. 1800 igangsatt boliger hvert år. Kjeden er en del av Mestergruppen A/S som har lang tradisjon og virksomhet med utspring i byggmestervirksomhet i Norge. Mesterhus er organisert som et landsomfattende kjedeforetak av frittstående byggmesterfirmaer. Grunntanken er å bygge kvalitetshus, bygget av lokale byggmestere, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen.