Petter Arnesen. Foto: Katrine Lunke/APELAND

Rejlers skal planlegge nytt ledningsnett for Bane NOR

Rejlers og det nye familiemedlemmet KANtech har gjennom gjeldende rammeavtale fått ansvar for detaljplanleggingen av økt strømforsyning med AT-system på strekningen Drammen-Sandvika.

Bane NOR ønsker å oppgradere kontaktledningsnettet på strekningen mellom Drammen og Sandvika, ved å bytte fra dagens konvensjonelle system til et autotransformatorsystem. Strøm er en kapasitetsutfordring på strekningen på sikt. Med et oppgradert system, kan hvert tog mates med mer strøm, skriver Rejlers i en pressemelding.

Utredningen av behovet for en oppgradering er gjennomført. Nå skal Rejlers detaljplanlegge oppdraget, før Bane NOR beslutter om de går videre med bygningsplan og igangsetting.

KANtech har god erfaring med lignende prosjekter på andre strekninger i landet. Dette oppdraget er likevel noe mer komplisert, og derfor skal også fagfolk i Sverige kobles på, skriver Rejlers i meldingen.

– Rejlers i Sverige har over mange år bygd opp et stort fagteam med jernbane som spesialitet. Kombinasjonen av kompetansen vi nå har fått med nye kolleger fra KANtech, som er vant til å lede slike prosjekter, sammen med fagteamet vårt i Sverige, tror jeg var helt avgjørende for at vi fikk tillit til dette oppdraget, sier administrerende direktør i Rejlers, Petter Arnesen i meldingen.

Detaljplanen skal leveres i august inneværende år. Dersom Bane NOR går videre med prosjektet blir det igangsatt byggeplan i 2021, og byggestart neste år.