Gunhild Ella Reistad begynner som faglig leder for Byggforskserien 17. august. Foto: Multiconsult

Reistad blir faglig leder for Byggforskserien

Gunhild Ella Reistad er ansatt som ny faglig leder for Byggforskserien i SINTEF Community.

Reistad har de siste fem årene vært seksjonsleder for byggeteknikk i Hjellnes Consult / Multiconsult. Hun er utdannet sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk fra NTNU, og er 43 år, skriver SINTEF Community i en pressemelding.

– Vi er veldig fornøyde med at Gunhild blir ny faglig leder for Byggforskserien. Vi ser at mange rådgivere bruker Byggforskserien, og med hennes bakgrunn fra byggeteknisk rådgivning er dette et meget godt utgangspunkt for videreutvikling, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann i meldingen.

Reistad har erfaring med prosjektering av konstruksjoner for både nybygg og eksisterende bygg og har jobbet med prosjekt- og byggeledelse på større prosjekter for Statsbygg og Jernbaneverket.

– Det er med glede, nysgjerrighet og ydmykhet jeg går over til SINTEF. Det blir spennende å bidra i et firma som har så stor anseelse i bransjen. Jeg gleder meg til å bli kjent med de ansatte og å få være med på å videreutvikle Byggforskserien, sier hun i meldingen.