Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Reise, kost og losji-saken: Reiser til og fra utlandet skal dekkes etter hjemlandets regler

Tariffnemnda har torsdag og fredag behandlet spørsmålet om allmengjøring av bestemmelsene om reise, kost og losji.

Her vedtok nemnda å videreføre allmengjøringen av alle forskriftene, mens reise, kost og losji innenfor disse avtalene vil heretter gjelde kun innenfor Norges grenser, og reiser til og fra utlandet skal dekkes etter hjemlandets regler.

- Dette fremstår som en fornuftig mellomløsning som Tariffnemda har kommet frem til. I realiteten betyr nemdas avgjørelse at reiser i Norge dekkes, mens hjemreiser til et annet land ikke dekkes. Dette har vært en vanskelig sak, men med denne løsningen får både industrien og byggenæringen bedre konkurransevilkår, sier NHOs arbeidslivsdirektør, Nina Melsom, til nho.no.

Dette er en sak som har vært viktig for byggenæringens virksomheter.

- Svært krevende sak
- Dette har vært en svært krevende sak for BNL. Resultatet av nemdas behandling har ivaretatt at industrien og byggenæringen trenger ulike løsninger for å håndtere reise, kost og losji, sier adm. dir. Jon Sandnes i BNL.

Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri, tar Tariffnemndas vedtak til etterretning.

- EØS-avtalen har tjent Norge godt siden 1994. Avtalen sikrer oss fri markedsadgang til det store, europeiske markedet. Denne adgangen forutsetter at alle medlemsland gjensidig respekterer det regel- og lovverk som styrer handelen mellom landene, sier Lier-Hansen til nettstedet.

- Ikke bra nok fra Tariffnemnda
Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet sier at det er positivt at man viderefører allmenngjøring på alle overenskomster – og at dette er viktig for mange arbeidstakere i bransjer der man jobber for å heve seriøsiteten.

- Dessverre har nemnda i samme vending gjort endringer i bestemmelsene for reise, kost og losji, og vedtatt å begrense dekningen av reiseutgifter til kun å gjelder reiser i Norge, mens reiser til og fra utlandet skal dekkes etter hjemlandets regler – det er ikke bra nok, sier Eggum i en pressemelding.

- Allmenngjøring er det viktigste verktøyet vi har mot sosial dumping. Da er det ikke greit at Tariffnemnda, mot LOs stemme, fjernet et viktig vilkår. De motvirker med dette selve hensikten med allmenngjøring, fastslår Eggum.

Nemndas begrunnelse og protokoll ventes å bli publisert i løpet av uken.