Reinertsen Anleggs største veikontrakt

Reinertsen Anlegg har underskrevet sin hittil største veikontrakt på drøye 427 millioner kroner på strekningen E18 Kopstad - Solerød i Vestfold

Med seg på laget har entreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner på tunnelarbeidene (70- 80 millioner) og Johs. J. Syltern på masseflytting (50 millioner). - Vi er veldig takknemlig for tildelingen av denne veikontrakten som i grunnen er resultatet av at vi har spesialisert oss på sammensatte samferdselsprosjekter med tunneler og bruer og veianlegg i samme prosjekt.. Dette har vi holdt på med i noen år og vi synes det er veldig moro å lykkes, sier administrerende direktør Erik R. Reinertsen i Reinertsen Anlegg til Byggeindustrien. Vi har satt sammen et team av Reinertsen Anlegg og to underleverandører, Leonhard Nilsen & Sønner, Risøyhavn på tunnel og Johs. J. Syltern, Åfjord på masseflytting.. Leonhard Nilsen & Sønner starter opp med tunnelarbeidene 20. september i den søndre delen av parsellen. De 19 konstruksjonene, broer og kulverter og de omfattende vann- og avløpsarbeidene skal Reinertsen Anlegg utføre selv Hele strekningen skal være ferdigstilt til september 2007. Reinertsen Anlegg fikk kontrakten i konkurranse med fem andre store entreprenører og gjelder en sju kilometer lang strekning av firefelt E18 i nordre Vestfold.