Foto: Leif Olav Moen /NMBUAud Max ble ferdigstilt i 1970. Foto: Anton Hjeltnes / NMBUFoto: Leif Olav Moen /NMBUFoto: Urs Jeltsch / NMBUFoto: NMBUFoto: Trond A. Isaksen / NMBU

Rehabiliterer fredet auditorium på Ås

Et auditorium ved NMBU i Ås fra 1970 skal rehabiliteres.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) rehabiliterer sitt største auditorium, Aud Max fra 1970. Oppdraget ble lyst ut på Doffin tidligere i mai, med frist satt til 30. mai for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse.

Aud Max er tegnet av arkitekt Leif Olav Moen, og bygget ble fredet i landsverneplan for Kunnskapsdepartement i 2014.

Rehabiliteringen innebærer en omfattende utvendig og innvendig teknisk og funksjonell oppgradering av den fredede bygningen og tilhørende uteområdet.

Eiendomsavdelingen ved NMBU har utviklet et prosjektgrunnlag som omfatter forslag til løsninger og konsepter, samt prosjektbeskrivelse, framdriftsplan og kostnadsestimat. Universitetet leter nå etter en entreprenør som skal utarbeide et forprosjekt i samspill med NMBU med oppstart i august/september 2022.

Byggestart er planlagt i begynnelsen av 2023.