Illustrasjon: Statens vegvesen/Bane NOR.

Reguleringsplanen for E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle ute på høring

Reguleringsplan for fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Med godkjent reguleringsplan høsten 2021 er det mulig med byggestart i 2024.

Det opplyser Statens vegvesen i en melding.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet og som har godkjent at planen kan legges ut på høring. Frist for merknader er satt til 17.september 2021.

E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle er et samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen der målet er tryggere og raskere vei og bane på strekningen.

Prosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan for perioden 2022–2033, og har en forventet investeringskostnad på cirka 25,2 milliarder kroner (2020 kroneverdi).

Det meste av ny E16 vil gå i tunnel. Tallet på tunneler blir redusert fra 18 i dagtil tre lengre tunneler på ni til ti kilometer når veien er ferdig bygd.

Nytt dobbeltspor på strekningen får tre tunneler som alle er mellom åtte og ni kilometer lange. Det blir etablert nye jernbanestasjoner på Stanghelle og Vaksdal, og banen skal kople seg på eksisterende Arna stasjon.

Når Arna–Stanghelle blir ferdig utbygd vil reisetida bli redusert fra 28 til 14 minutter på jernbanen og fra 30 til 23 minutt på vei. I tillegg øker transportkapasiteten og ikke minst sikkerheten, skriver Vegvesenet.

Reguleringsplanarbeidet har vært organisert som et fellesprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR – med Statens vegvesen som prosjekteier, og en felles prosjektorganisasjon. Rambøll og Sweco har vært rådgivere i planarbeidet.