I og med at prosjektet gjennomføres som statlig plan vil det nå være Kommunal- og moderniseringsdepartementet som godkjenner at reguleringsplanen legges ut på offentlig høring. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
I og med at prosjektet gjennomføres som statlig plan vil det nå være Kommunal- og moderniseringsdepartementet som godkjenner at reguleringsplanen legges ut på offentlig høring. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Reguleringsplanen for Arna-Stanghelle sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Utbyggingen av E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er et viktig prosjekt for oss.

- Derfor har vi prioritert det i første seksårsperiode i Nasjonal transportplan 2022-2033. Det er staten som er øverste planmyndighet. Nå sender Samferdselsdepartementet Statens vegvesens forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling og en offentlig høring, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Vossebanen og E16 Arna–Stanghelle er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR.

Slik planene foreligger i dag vil veien i all hovedsak gå i tunnel, fordelt på tre lange tunnelstrekninger på 9–10 kilometer. For jernbanen innebærer løsningen dobbeltspor og tunneler med rømming til veitunnel eller tverrslag til friluft.

Ny vei og bane vil til dels få felles rømningssystem.

- Løsningen hvor jernbane- og veitunnelen er gjensidige rømningstunneler for hverandre er unik, og gir vesentlig bedre bruk av areal og sparer kostnader. Kostnadsanslag for fellesprosjektet er 26,4 milliarder kroner, hvorav 12,7 milliarder kroner til jernbanedelen av prosjektet og 13,7 milliarder kroner til veidelen, heter det i meldingen.

- Vi er opptatt av å få mer samferdsel igjen for fellesskapets midler. Dette gjelder også fellesprosjektet Vossebanen og E16 Arna-Stanghelle. Vi legger derfor til grunn at fellesprosjektet skal optimaliseres i det videre arbeidet, sier Hareide.

I og med at prosjektet gjennomføres som statlig plan vil det nå være Kommunal- og moderniseringsdepartementet som godkjenner at reguleringsplanen legges ut på offentlig høring.