Regulering av ny E18 Kopstad-Gulli

Reguleringsplan for ny motorveg E 18 fra Kopstad til Tønsberg grense og Rv 306 fra Borre grense til Undrumsdalsbekken legges ut til offentlig ettersyn 9. april.

Den kan leses frem til 14. mai 2002. Reguleringsplanen for ny E18 i Tønsberg kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn 1. juli 2002 Vegvesenet arrangerer Åpen kontordag på Dalheim mandag 22. april 2002 kl. 14.00 - 21.00. Her kan man stille spørsmål om planen. Hvorfor ny E 18? E18 gjennom Vestfold er en av de mest trafikkerte og ulykkesbelastede vegene i landet. På E18 nord i fylket passerer ca. 19.000 kjøretøy i døgnet og på E18 ved Gulli passerer det ca. 14.000 allerede i dag. Grensen for når trafikkmengden tilsier firefelts motorveg er ca. 15.000 kjøretøy i døgnet. Dagens E18 har svært lav standard i forhold til trafikkmengden. Det fører til mange ulykker, køer og forsinkelser for trafikantene, og støy og luftforurensing for dem som bor langs vegen. Hvert år er det mellom 50 og 70 trafikkulykker på E18 i Vestfold, mange med alvorlig utfall. Det er bakgrunnen for at det nå bygges ny firefelts motorveg fra Buskerud grense til Kopstad (35 km) og for at det utredes ny motorveg videre sørover fra Moskvil til Gulli (ca. 12 km). Moskvil ligger like syd for Kopstadkrysset, og Gulli ligger ved avkjøringen til Tønsberg.