Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad ble enige om regjeringsplattform torsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Regjeringsplattformen: Forbud mot bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme fra 2022

Mineralolje-forbudet skal innføres fra 2022 slik at bygg- og eiendomsbransjen får omstillingstid på seg.

Torsdag ble de borgerlige partiene Høyre, Venstre, Frp og Krf enige om en regjeringsplattform.

Flere av punktene - spesielt på miljø- og klimasiden, i regjeringsplattformen vil påvirke byggenæringen.

Et av de mest konkrete klimatiltakene som retter seg mot byggenæringen er at bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme skal forbys.

Punktet skal innlemmes i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

– Forbudet innføres fra 2022, slik at bransjen gis tilstrekkelig tid til å innrette seg etter forbudet. Det vil gis unntak ut over dette tidspunktet der det er nødvendig, heter det i regjeringsplattformen.

Påtroppende miljøstrateg i Møller Eiendom, Isak Oksvold, jobber i dag som direktør for miljø og innovasjon i Aspelin Ramm.

Påtroppende miljøstrateg i Møller Eiendom, Isak Oksvold, jobber i dag som direktør for miljø og innovasjon i Aspelin Ramm.

Han mener dette forbudsvarselet det mest konkrete punktet i regjeringsplattformen for byggenæringen.

– Det er jo mange andre ting på miljø- og klimasiden som spiller inn også, men det blir ikke så mye mer konkret og håndfast enn et forbud som dette, sier Oksvold til Byggeindustrien.

– Dette kan kategoriseres som lavthengende frukt. Det er et klimatiltak som har relativt lave kostnader og som bør la se gjennomføre ved bruk av eksisterende og kjente løsninger. Selv om vi ser endringen skjer på mange prosjekter allerede, vil et forbud helt sikkert by på en omstilling, spesielt for utleierne av utstyr til byggeplass, legger han til.

– Hvilke konsekvenser vil forbudet få for aktørene i næringen?

– Som sagt må utstyrsleverandørene være forbedret, men også entreprenørene må sikre seg tilgang på maskiner og utstyr som kan levere fossilfri oppvarming. De må også sørge for å få tilgang til drivstoffet for å få det til i praksis, enten det er bio-olje, pellets, fjernvarme eller elektrisitet. Lovforbudet vil jo også stille noen nye krav til planlegging av et byggeprosjekt, sier Oksvold.

Her finner du hele regjeringsplattformen.