Illustrasjon: Ratio + KVANT arkitekter

Illustrasjon: Ratio + KVANT arkitekter

Regjeringen vurderer midlertidig stans av Livsvitenskapsbygget

Regjeringen skriver i revidert nasjonalbudsjett at dersom det høye prisnivået vedvarer, vil regjeringen vurdere å stanse utbyggingen av det nye gigantprosjektet Livsvitenskapsbygget midlertidig. Styrings- og kostnadsrammen vil også justeres til henholdsvis 10,8 og 12,4 milliarder kroner.