Regjeringen vil ta mer hensyn til naboer i vindkraftsaker

Regjeringen varsler at det vil bli lagt mer vekt på hva naboene mener i nye vindkraftsaker, heter det i en stortingsmelding.

Blant annet ønsker myndighetene å endre minsteavstanden til bebyggelse. Avstanden skal være fire ganger turbinhøyden eller minimum 800 meter.

Dessuten skal støy dokumenteres grundig.

– En styrket lokal forankring der kommunene får en større rolle i konsesjonsbehandlingen er viktig framover, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.