Leder for transportkomiteen på stortinget, Linda H. Helleland (H). Foto: Frode Aga

Regjeringen vil rendyrke OPS

Regjeringssamarbeidet vil rendyrke offentlig-privat samarbeid som gjennomføringsstrategi for samfunnsnyttige prosjekter.

Det skriver regjeringsparti Høyre i en pressemelding på sine nettsider.

I pressemeldingen slår lederen for transportkomiteen på stortinget, Linda H. Helleland, fast at OPS gir mer effektiv utbygging, og at dette derfor er noe regjeringen og samarbeidspartiene vil fokusere på fremover.

– Samarbeidspartiene tenker nytt om hvordan store og viktige samferdselsprosjekter best løses. Derfor vil samarbeidspartiene fremover rendyrke OPS som en gjennomføringsstrategi for prosjekter hvor det gir en merverdi for samfunnet, sier hun.

– Moderne samferdselspolitikk handler ikke om å bevilge mer, det handler om å tenke nytt. Ved å ta i bruk OPS, utløser vi nye måter å tenke og arbeide på, som vil kunne gi mer effektiv veibygging, mer vei for pengene og et bedre livsløpsregnskap, fortsetter Helleland i pressemeldingen.

Komitelederen røper at man nå legger opp til at det frem mot ny Nasjonal transportplan blir vurdert nye prosjekter for OPS.

Dette er noen av de aktuelle prosjektene:

  • E16 Oppheim - Skulestadmo i Hordaland
  • E134 Haukelitunnelene i Telemark og Hordaland
  • E6 Sørfoldtunnelene i Nordland
  • Veistrekninger og fjordkryssinger på E39
  • Ny godsterminal i Trondheimsområdet

I Statsbudsjettet er det allerede varslet at Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å starte planlegging av tre prosjekter for gjennomføring som OPS. Disse prosjektene er:

  • E10/rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt i Nordland og Troms
  • Rv 3/rv 20 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Hedmark
  • Rv 555 Sotrasamabandet i Hordaland