Regjeringen vil ikke gi støtte til radon-tiltak

Regjeringen har ingen planer om å gi pengestøtte til familier som bor i hus med for mye radongass. Nest etter røyking er radon den viktigste årsaken til lungekreft.

Hvert år dør anslagsvis 300 innbyggere her i landet som følge av radongass. Mange bor i hus uten å vite at de blir utsatt for slik gass. Staten ga i en periode på 1990-tallet tilskudd både til Husbanken og til kommunene for at de skulle gjøre radonmålinger. Men tilskuddet falt i 2003 bort. For to uker siden gjorde helseminister Ansgar Gabrielsen (H) det klart at regjeringen ikke vil gjeninnføre den økonomiske støtten til familier som vil sikre boligene sine. «Det er per. i dag ikke offentlige tilskuddsmidler til utbedringstiltak, og slike kostnader må dekkes av den enkelte boliginnehaver. Regjeringen har foreløpig ikke vurdert å innføre en ny tilskuddsordning på dette området», skrev Gabrielsen i et svarbrev til Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Svein Roald Hansen. Hansen er slett ikke tilfreds med svaret. På bakgrunn av det som er kommet fram, synes jeg vi må vurdere å gjeninnføre en støtteordning, sier Hansen til Aftenposten. Han har selv vært i kontakt med en familie i Fredrikstad som har brukt 160.000 kroner på å sikre hjemmet mot radon. Statens strålevern ønsker at alle landets kommuner får kartlagt omfanget av radonstråling. I dag har bare halvparten av kommunene en slik oversikt. Strålevernet oppfordrer folk til å kreve radonmåling når de kjøper bolig.