Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen vil ha riksvei 4-forlik med NCC – øker prosjektrammen med 400 millioner kroner

Regjeringen griper inn i riksvei 4-konflikten mellom Statens vegvesen og NCC Norge. I en proposisjon i statsråd onsdag foreslår de å øke kostnadsrammen på hele prosjektet med 400 millioner kroner, for å unngå en årelang rettssak og inngå forlik med entreprenøren.

Saken dreier seg om riksvei 4-prosjektet mellom Gran Grense og Hadeland hvor NCC i 2013 inngikk en kontrakt med Statens vegvesen på drøyt 1,1 milliarder kroner. I desember 2016 kunne Statens vegvesen åpne 5,9 kilometer ny firefeltsvei på Hadeland. Den 1,7 kilometer lange Grantunnelen ble imidlertid kraftig forsinket i prosjektet og åpnet først et halvår etter resten av veistrekningen.

I februar i 2018 kom det fram at NCC hadde et tilleggskrav i prosjektet på 800 millioner kroner. I november i fjor opplyste imidlertid prosjektleder Arnfinn Erlien i NCC at kravet som kan havne i retten er lavere.

Partene hadde bedt om at det ble satt av hele 70 uker til rettssaken i Gjøvik tingrett som skulle opp til høsten. Det er dette regjeringen nå håper å unngå.

Det var frifagbevegelse.no som først meldte at regjeringengriper inn.

I proposisjonen står det:

«Under bygginga oppsto fleire usemjer mellom entreprenøren og Statens vegvesen . Usemjene blei ikkje avklarte, og dei blei derfor med inn i sluttoppgjeret. Entreprenøren har fremja ei rekke krav som han no forhandlar med Statens vegvesen om. Da prosjektet starta opp , var ikkje grunnerverv på plass, og entreprenøren måtte gjere om på driftsopplegget. I tillegg er det usemje knytt til geologi og grunntilhøve med blaute massar. Samferdselsdepartementet legg opp til at det blir inngått eit forlik med entreprenøren. Ein eventuell forliksavtale vil innebe re at totalkostnaden for prosjektet vil bli høgare enn gjeldande kostnadsramme som er på 3 126 mill. kr. Samferdselsdepartementet foreslår derfor ei ny kostnadsramme på 3 420 mill. kr , jf. forslag til vedtak.»

I begynnelsen av februar meldte Oppland Arbeiderblad at partene skulle møtes til rettsmekling i Gjøvik tingrett 11. februar. Meklingen omfattet 255 krav, hvert på opptil 400.000 kroner. Denne pågår fortsatt.