Regjeringen vil ha mobildekning på hvert et nes

Regjeringen satser 1 milliard kroner på å fjerne alle hvite flekker på mobilkartet så fort som mulig. Mobiloperatørene inviteres med på dugnad.

 

 

- Det er flere hvite flekker enn jeg var klar over. Mobildekningen må opp så fort som mulig, sier kommunalminister Åslaug Haga (Sp).

Onsdag inviterte hun mobiloperatørene til å komme med sine synspunkter for hva som må gjøres for raskest mulig å få full mobildekning.

- Konsekvensene er store hvis det ikke kommer en rask utbygging. Vi kan ikke leve med at det blir et digitalt klasseskille mellom by og land, sier statsråden.

Milliard kroner
Hun legger i første omgang 155 millioner kroner på bordet neste år for å nå målet om full mobildekning.

Etter sju år skal departementet til sammen bevilge 1 milliard kroner til mobilnettet. Samtidig utfordrer ministeren fylkene, kommunene og næringslivet i distriktene til å skaffe til veie enda en milliard for å etablere ny infrastruktur.

Ifølge Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen er det rundt 200 tettsteder med minst 25 hus, og 2.000 kilometer riksvei og tunneler som i dag ikke har mobildekning. Telegiganten har regnet ut at det vil koste rundt 900 millioner kroner å sikre de siste 0,2 prosent av befolkningen mobildekning. Skal hele landet ha full GSM-dekning må det investeres 2 milliarder kroner i ny infrastruktur.

Ulike modeller
Mobiloperatørene Telenor, NetCom, Network Norway og Nordisk Mobiltelefon deltok på møtet med statsråden. De sier alle ja takk til statlige penger, men har forskjellig syn på hvordan og med hvilken teknologi mobilnettet skal bygges ut. Både Telenor og NetCom satser i hovedsak på å bygge videre ut GSM900-nettet. Nordisk Mobiltelefon (Ice) mener at de to baserer sin utbyggingsplaner på gammel teknologi.

- Vi må ikke investere i gammel teknologi. 3G-teknologien er det eneste vi kan satse på. Det vil koste 500 millioner kroner å få 100 prosent mobildekning, sier administrerende direktør Matthias Peter i Nordisk Mobiltelefon.

Innen desember vil Kommunaldepartementet ha tatt stilling til hvilken løsning og hvilke samarbeidspartnere som skal velges.