Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regjeringen verner 40 nye skogområder

Regjeringen verner 40 skogområder i åtte fylker. Områdene er leveområde for et stort antall truede arter.

Vedtaket er et skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet. I alt er det i år vernet 87 skogområder med 169 kvadratkilometer produktiv skog.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Mer enn 1.100 truede arter, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene, slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Fredagens vernevedtak omfatter rundt 90 kvadratkilometer nytt verneareal med cirka 59 kvadratkilometer produktiv skog.

Satsingen på skogvern er mer enn doblet fra forrige regjeringsperiode. Regjeringen har på sine seks første år bevilget nær 2,4 milliarder kroner til skogvern, ifølge departementet.

Enkelte verneforslag som er oversendt departementet i høst, må utsettes til neste år. For områdene Røverkollen i Oslo kommune og Bråstadlia i Gjøvik kommune utsettes vern for å klarlegge forholdet til mineralinteresser og utbyggingsplaner for samferdsel.

For neste år videreføres bevilgningen med 444 millioner kroner. Samtidig tredobles tilsagnsfullmakten fra 116 millioner kroner til 351 millioner kroner.