Regjeringen svikter realfagene

- Det er skuffende at regjeringen ikke har bevilget penger til flere studieplasser i teknologi- og realfag, sier president i Tekna Marianne Harg.

Det vil til høsten være 650 flere søkere uten studieplass enn i fjor høst.

I forkant av revidert statsbudsjett har Tekna etterlyst ekstrabevilgninger for å dekke opp for økningen i søknader til disse fagene.

- Regjeringen har gjennomført kampanjer for å få flere unge til å velge realfag. Når søkertallene endelig går opp, er det nedslående at regjeringen ikke bidrar mer til å få disse som er interessert inn i studier, sier Harg.

For å dekke opp for den økte søkningen til teknologi- og realfag hadde regjeringen måttet legge omlag 35 millioner kroner på bordet i revidert.