Foto: Gorm Kallestad / NTB

 Foto: Gorm Kallestad / NTB

Gorm Kallestad / NTB

Regjeringen starter gjennomgang av jernbanesektoren

Samferdselsdepartementet har onsdag sendt brev til underliggende etater og virksomheter for å orientere om gjennomgangen av jernbanesektoren.

– Regjeringen har store ambisjoner for norsk jernbane, med mål om flere reisende og mer gods på bane. Derfor går vi nå, i tråd med Hurdalsplattformen, i gang med en grundig gjennomgang av organisering og selskapsstruktur i sektoren. Regjeringen har allerede stanset videre konkurranseutsetting av persontransport og drift og vedlikehold på jernbanen, men det er fortsatt mye å ta tak i etter store endringer i jernbanesektoren de siste årene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Arbeidet skal deles opp i tre løp som starter opp etter sommeren:

  • en ekstern kartlegging av utfordringer
  • en gjennomgang av selskapsstrukturen i sektoren.
  • en videreutvikling av Samferdselsdepartementets styring av jernbanesektoren

Et eksternt kompetansemiljø skal kartlegge utfordringer i arbeidsdelingen mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF. Det samme gjelder for avtaleverket mellom Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF og øvrige virksomheter i sektoren. Kartleggingen skal også se på eventuelle utfordringer knyttet til togmateriell, for eksempel mellom selskap som eier togmateriell og selskap som vedlikeholder togene.

I gjennomgangen av selskapsstrukturen vil regjeringen i første omgang se nærmere på de statlige selskapene som driver med drift og vedlikehold av infrastruktur. Disse selskapene, primært Spordrift AS og Baneservice AS, har til dels overlappende virksomhet i konkurranse med hverandre. I gjennomgangen skal regjeringen vurdere hvordan denne organiseringen skal være i fremtiden, opplyser de.

Selskapsstrukturen for eierskap og vedlikehold av persontogmateriell vil bli gått gjennom. I dag eier Norske tog AS materiellet, mens Mantena AS er det statlige selskapet for vedlikehold av tog.

Departementet skal blant annet se på hvordan virksomhetene har fulgt opp tiltak for å styrke budsjettstyringen, etter at flere prosjekter har vist seg å bli vesentlig dyrere enn planlagt.

I denne prosessen skal departementet også lage et beslutningsgrunnlag inn mot neste Nasjonal transportplan for hvordan jernbanen skal utvikles videre.

Departementet vil over sommeren 2022 sende ut en invitasjon til et møte om videre prosess og opplegg for involvering.