Regjeringen øker kapasiteten i fengslene

Regjeringen fortsetter å øke fengselskapasiteten i 2004. Bedre og større fengsler er klare i Oslo og Tromsø, mens fengslene i Bergen, Kongsvinger og Trondheim ferdigsstilles i utvidet utgave i høst. -

Med dette har kriminalomsorgen fått en viktig tilvekst på 25 fengselsplasser, sier justisminister Odd Einar Dørum. Justisministeren åpner i dag nye Tromsø fengsel, som er utvidet og rehabilitert. Den totale kapasiteten ved fengselet blir dermed på 59 fengselsplasser. I tillegg videreføres 14 midlertidige plasser. Tromsø fengsel ble prioritert i statsbudsjettet for 2004 gjennom en økning av bevilgningen til kriminalomsorgen til utvidet drift av fengselet. Oslo fengsel åpnet 23 nye plasser i juni, og i løpet av høsten vil kapasiteten i Bergen fengsel øke med 30 plasser, nye Kongsvinger fengsel øker med 15 midlertidige plasser og Trondheim fengsel med 15 midlertidige plasser. I tillegg arbeides det kontinuerlig med vedlikehold og rehabilitering av kriminalomsorgens bygningsmasse, blant annet ved Oslo, Mosjøen, Åna og Indre Østfold (Trøgstad) fengsler. Den totale fengselskapasiteten i Norge vil ved årets slutt være om lag 3180 plasser. Dette er en økning i fengselskapasiteten på 304 plasser i perioden 2002-2004.