Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer ledere til Topplederkonferanse om kjønnsbalanse i toppledelsen i næringslivet i statens representasjonsbolig. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen lei av mangelen på kvinnelige ledere - sender råd til 500 selskaper

Det er gammeldags å slå seg til ro med dårlig kjønnsbalanse i ledergruppa, mener barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender i disse dager råd til 500 selskaper om hvordan de skal få flere kvinner opp og fram i bedriften.

– Vi har mange dyktige ledere som viser at det er mulig å rekruttere flere kvinner i ledelsen, og det fortjener de honnør for. De blir lagt merke til, og de fremstår som attraktive arbeidsgivere, særlig for de unge flinke folkene, sier Helleland.

Rådene er basert på innspill fra næringslivet selv.

Blant dem er å:

  • sette mål for kjønnsbalanse på alle nivåer i bedriften og måle utviklingen
  • formulere stillingsutlysninger sånn at både kvinner og menn tiltrekkes
  • tenke nytt når det gjelder alder og karrierebakgrunn når folk skal ansettes
  • alltid ha både kvinner og menn på lista over dem som innstilles

Karriere og familie

Selskapene blir oppfordret til å legge til rette for å kunne kombinere familie og karriere. Lederen må gå foran med et godt eksempel og forvente at fedre tar pappaperm og er hjemme med sykt barn, ifølge brosjyren regjeringen har utarbeidet. Dessuten bør man følge opp menn og kvinner når de kommer tilbake fra foreldreperm.

– Arbeid med kjønnsbalanse i toppledelsen er ikke noe man kan jobbe med sånn innimellom, det må tvert imot være en integrert del av selskapenes rekrutterings- og personalpolitikk, sier Isaksen

Selskapene rådes til å jobbe systematisk med å finne talenter av begge kjønn, følge dem opp med mentorordninger og gi dem kompetansen de trenger for å kunne ta en topplederjobb.

Det må stilles krav til daglig leder om å sørge for at utviklingen går i riktig retning.

Lei av unnskyldninger

Bare 21 av de 200 største selskapene i Norge har en kvinnelig toppleder. Og i toppledergruppene i disse selskapene er kvinneandelen kun 22 prosent.

Selskapene får streng beskjed fra Helleland og Isaksen i brosjyrens forord:

– Vi har sett oss lei på at noen av selskapene unnskylder manglende mangfold i toppen med at det ikke finnes kompetente kvinner til stillingen, eller at disse kvinnene selv ikke ønsker jobben. De kompetente kvinnene finnes, og selskapene må ta ansvar for at flere gis muligheten til å jobbe seg oppover og få ledererfaring.