Kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Arkivfoto

Regjeringen gir 16 millioner til kompetansebygging i bygg og industri

Regjeringen tildeler 16 millioner kroner til et eget bransjeprogram for industri og byggenæring for å gi raskt påfyll av kompetanse.

Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding denne uken.

– Den teknologiske utviklingen fører til at mange arbeidsoppgaver faller bort, og at nye oppgaver, som krever en annen type kompetanse, oppstår. Det er bedriftene som har hovedansvaret for kompetanseutviklingen internt, men staten bør sørge for at det finnes tilbud som er relevante og som svarer på det næringene selv har behov. Bransjeprogrammene gjør nettopp det, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringens kompetansereform «Lære hele livet» startet med en satsning på 130 millioner kroner i 2019. Målet med reformen er, ifølge pressemeldingen, at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Nå får to viktige næringer midler til å sikre påfyll av rett kompetanse, skriver Kunnskapsdepartementet.

– Vi trenger kompetansepåfyll som kan kombineres med jobb og som svarer til bedriftenes konkrete behov. Da vi signerte intensjonsavtalen med partene før jul var det tydelig at dette er akkurat hva industrien og byggenæringen etterspør. Jeg er glad for at fagskoler landet rundt nå kan gå i gang med utviklingen av programmene og at arbeidstakere over hele landet snart kan få ny og oppdatert kompetanse, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 30 millioner kroner til bransjeprogram. De øvrige midlene som ikke går ut i denne runden, er satt av til bransjeprogram innenfor helse- og omsorgssektoren. Seks prosjekter har fått tilsagn om midler, som skal sørge for at videreutdanning utvikles og utprøves i tett samarbeid med fagskoler og lokalt næringsliv på ulike steder i landet.