Samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto Thor Erik Skarpen / Bane NOR

Regjeringen framskynder togkonkurranse på Østlandet

Regjeringen legger allerede nå ut store deler av togtrafikken på østlandsområdet på anbud.

– Erfaringen fra de to første konkurransene om trafikken på Sørlandsbanen og på strekningen i nord er gode. Togtilbudet blir minst like bra som i dag, samtidig som staten skal bruke vesentlig mindre skattepenger på å kjøpe togtilbud enn før, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Jernbanedirektoratet orienterte om konkurranseutsettingen av trafikkpakke fire tirsdag formiddag.

Trafikkpakke fire omfatter følgende strekninger: L1 (Spikkestad-Lillestrøm, L 2 (Stabekk-Ski), L21 (Stabekk-Moss), L22 (Skøyen-Mysen), R20 (Oslo S-Halden), L3 (Oslo S-Jaren) og R30 (Oslo S-Gjøvik).

Tildelingen av kontrakt for togtilbudet vil etter planen finne sted høsten 2021. Planlagt trafikkstart er desember 2022, samtidig som Follobanen åpner.