Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier at eksamen i praktiske og estetiske fag kan heve statusen til disse fagene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Regjeringen foreslår eksamen i kunst og håndverk for ungdomsskoleelever

Eksamen i kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk og musikk kan bli innført for elever på ungdomsskolen.

Det opplyser kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til Aftenposten.

– Eksamen i praktiske og estetiske fag kan bidra til å heve statusen til disse fagene. Muligheten for å komme opp til eksamen i disse fagene har vært etterlyst fra flere hold. Samtidig får elevene mulighet til å vise hva de kan i flere fag enn det dagens eksamensordning gir rom for, sier Sanner til avisen.

Kan komme i 2022

De nye eksamensordningene skal gjelde fra høsten 2020, og første eksamen med nye eksamensordninger blir derfor i 2022. Grunnen til at Kunnskapsdepartementet venter til 2022 er at man ved implementering av nye læreplaner tar hensyn til dem som allerede går på skolen. Derfor venter man med å ta i bruk nye eksamensordninger først til 10. klasse i 2022.

Fra høsten skal det innføres nye eksamensordninger for elever i grunnskolen og videregående opplæring. Bakgrunnen er de nye læreplanene som trer i kraft. Tirsdag sendes forslag til nye ordninger og regler ut på høring.

I en pressemelding skriver Kunnskapsdepartementet at de nye lærerplanene er den største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet i 2006.

Vurderer å droppe ordenskarakter

Regjeringen ønsker også innspill når det gjelder hvor mye standpunktkarakterer skal bety sammenlignet med en eksamenskarakter på vitnemålet, samt synspunkter på om karakterer i orden og oppførsel bør droppes.

– Det er flere spørsmål hvor vi ikke fremmer et konkret forslag. Her ber vi om innspill og synspunkter på både fordeler og ulemper ved eventuelle endringer. Vurdering og eksamen er temaer som engasjerer. Jeg ser fram til innspill som gir oss et godt grunnlag for endelige beslutninger, sier Sanner i pressemeldingen.