– Vi har fulgt opp saken i tett kontakt med berørte organisasjoner i bransjen, og med brannfaglig kompetanse. Vi er alle opptatt av å finne løsninger, og jeg opplever at vi har god dialog med næringen, sier statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Regjeringen: Bygg med royalbehandlet kledning kan få brukstillatelse og ferdigattest

Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtatt en endring i regelverket slik at byggeprosjekter med royalkledning skal kunne få brukstillatelse og ferdigattest.

Som kjent har flere byggeprosjekter stoppet opp og ringvirkningene har vært store i byggenæringen fordi royalbehandlet trekledning har vært feilmerket i henhold til produktenes brannegenskaper.

– Vi har fulgt opp saken i tett kontakt med berørte organisasjoner i bransjen, og med brannfaglig kompetanse. Vi er alle opptatt av å finne løsninger, og jeg opplever at vi har god dialog med næringen. Både myndigheter, produsenter og utbyggere er opptatt av å finne løsninger uten å gå på kompromiss med sikkerheten. Alle bygg må oppfylle en rekke krav til brannsikkerhet, det endrer vi ikke på, sier statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding fredag.

Som Byggeindustrien tidligere har skrevet har KMD jobbet med denne løsningen i etterkant av flere møter med en rekke representanter fra bransjen.

Departementet påpeker at forskriftsendringen ikke lemper på kravene til sikkerhet, men innebærer at en absolutt koblingsregel mellom byggteknisk forskrift (TEK17) og forskriften om dokumentasjon av byggevarer (DOK) fjernes.

– Dokumentasjonsforskriften regulerer salg og markedsføring av byggevarer, og skal sørge for at byggevarenes egenskaper er i samsvar med det som er oppgitt i produktdokumentasjonen. Denne sammenkoblingen mellom regelverk har gjort at bygg ikke har kunnet få midlertidig brukstillatelse fordi dokumentasjonen ikke stemmer, skriver departementet.

Endringen åpner for at man kan få midlertidig brukstillatelse på tross av dette hvis bygget oppfyller sikkerhetsnivået som følger av TEK17.

– Som i alle andre byggeprosjekter, er det ansvarlig foretak som skal dokumentere at sikkerhetsnivået er ivaretatt. De kan nå ivareta sitt ansvar gjennom at egenskapene i bordkledningen kompenseres med andre tiltak eller produkter som hemmer brannutvikling. Det er kommunene som gir brukstillatelse og ferdigattest, og brannfaglig kompetanse ligger til grunn i vurderingene av sikkerheten, skiver KMD.

– Folks sikkerhet og trygghet kommer alltid først. Endringene vi nå gjør, går ikke på bekostning av dette – byggene må fremdeles oppfylle kravet til tilfredsstillende sikkerhet mot brann, sier Nakken.

Hun peker på at store verdier og arbeidsplasser i byggenæringen står på spill i denne saken. Både produsenter av royalkledning, boligutbyggere, byggmestere og boligkjøpere blir berørt når prosjektene stopper opp.

– Denne regelendringen løser ikke alle utfordringene, men den gjør at prosjektene kan komme i gang igjen og at bygg med royalimpregnert trekledning som er under oppføring eller nylig ferdigstilt, kan få både midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Vi er glade for at vi på grunn av godt samarbeid med organisasjonene så raskt har kunnet finne en løsning som kan bidra til å avhjelpe situasjonen, sier Nakken.

– Bruk av tre er en viktig del av norsk byggeskikk og tradisjon. Det er ikke bare vakkert, men også klimavennlig og sikkert. Vi har bygget med tre i flere hundre år, og det er ingenting i denne saken som tilsier at vi ikke skal fortsette med det også i fremtiden, sier hun videre.

Direktoratet for byggkvalitet skal nå sørge for at informasjon og veiledning i denne saken når ut til til de riktige instanser.

Les hele forskriften her

Her kan du lese veilederen fra DiBK