Regiondirektør Oslo Prosjekt

Bravida er Nordens ledende leverandør av service- og installasjonstjenester. Vi tilbyr spesialkompetanse innen teknikkområdene elektro, rør og ventilasjon. På disse teknikkområdene kan vi ta ansvar for hele installasjonsprosessen, fra design og prosjektering til installasjon og service. Bravida tilbyr også tjenester innenfor spesialområder som sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Vi kombinerer det store selskapets ressurser med den lokale bedriftens fleksibilitet og nærvær. Totalt har Bravida over 11 000 medarbeidere, i Sverige, Norge, Danmark og Finland. I Norge har Bravida over 60 avdelinger og over 3000 ansatte. Vår ambisjon er å være en fremtidsrettet bedrift som leder an og bidrar til å videreutvikle bransjen. Les mer om oss på våre hjemmesider www.bravida.no

Firma Bravida
FylkeOslo
Søknadsfrist14.11.2018

Regiondirektør Oslo Prosjekt

Fra kommende årsskifte etableres Region Oslo Prosjekt som en ny region med ansvaret for prosjektering, salg og leveranser av alle prosjekter og alle former for ombygninger av tekniske installasjoner innen elektro, rør, ventilasjon og øvrige spesialområder som tilbys av Bravida og vårt heleide datterselskap Oras.

Regionen vil bestå av 5 Bravida- og Oras-avdelinger med ca. 240 ansatte og en omsetning på ca. 470 MNOK. Målsettingen for regionen er lønnsom vekst gjennom fokus på leveranser av gode faglige og tverrfaglige prosjekter til bestående og nye kunder.

Som regiondirektør vil du ha det overordnede ansvaret for regionen, med ansvar for å drifte og utvikle en effektiv prosjektleveranseorganisasjon i Stor-Oslo med fokus på kjerneverdiene i Bravida.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede og utvikle regionens virksomhet og personale innen gitt geografisk område med utgangspunkt i budsjetterte målsettinger og selskapets strategi
 • Pleie og følge opp viktige kunder, relevante myndigheter og ellers interne selskaper og enheter
 • Bygge relasjoner og jobbe målrettet med å utvikle prosjekter sammen med viktige aktører og entreprenører
 • Bidra til å utvikle og etablere nye samarbeidsmodeller og -konstellasjoner i bransjen
 • Identifisere og selektere blant etablerte og nye kunder i markedet
 • Sørge for best mulig koordinering og samordning av regionens avdelinger og ressurser i forhold til å vinne nye lønnsomme prosjekter og sikre gode leveranser
 • Bidra til at prosjekter og kunder blir introdusert for videre oppfølgning av serviceavdelingene
 • Utarbeide budsjetter og mål for regionen
 • Delta aktivt i ressursplanlegging og -koordinering innen egen region og mellom regioner
 • Sikre at konsernets ledelsessystem, for eksempel innen kvalitet, miljø, arbeidsmiljø, økonomi osv., og prosesser etterleves
 • Følge opp avdelingene relatert til deres måloppnåelse, samt være tett på ethvert større tilbud som utarbeides
 • Løpende oppfølgning av prosjekter og avdelinger
 • Overordnet ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling i regionen

Vår nye regiondirektør har relevant ledererfaring som prosjektdirektør, prosjektleder, regiondirektør, daglig leder eller tilsvarende fra anerkjent prosjekttung organisasjon i byggebransjen. Det er viktig at du kan vise til gode økonomiske resultater, er kundefokusert og har solid forhandlingserfaring.

Det er ønskelig at du har høyere utdannelse, men dette kan kompenseres med relevant erfaring for å sikre nødvendig realkompetanse.

Som person og leder er du initiativrik og selvstendig med gjennomføringsevne. Videre er du operativ, analytisk, planmessig og setter ambisiøse mål og når dem. Du evner å skape engasjement og trivsel i en hektisk hverdag.

Regiondirektør rapporterer til adm. direktør i Bravida Norge AS og inngår i selskapets toppledergruppe.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie Knut Ole Tande, tel. 916 56 104, eller Rolf Kåre Nilsen, tel. 901 00 077. Søknad med CV registreres snarest og senest innen 14. november 2018 via Din karriere på www.backerskeie.no.

Vis flere stillinger: