Refstad skole i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Refstad skole fortsatt stengt på grunn av svakheter i konstruksjonen

Refstad skole i Oslo ble stengt i juni 2018, grunnet svakheter i konstruksjonen som ga nedbøyninger i 2. og 3. etasje i skolebygget.

Siste tekniske rapport som kom i desember, viser at det må gjøres ytterligere utredningsarbeid utover våren 2019 for å finne fram til de beste løsninger for skolebygget både når det gjelder kvalitet og økonomi.

- Dessverre kan det se ut som det har oppstått feil både i planleggings- og byggefasen da skolen sto ferdig i 2005 og da ett av byggene fikk en ekstra tredje etasje i 2009, sier prosjektdirektør Tore Moger i Undervisningsbygg i en pressemelding. 

Han legger til at dette er svært beklagelig. Det skal imidlertid ikke ha vært fare for liv og helse.

- Vi har en fantastisk og fleksibel lærerstab og utrolig flotte elever på Refstad skole som har funnet seg godt til rette på Bredtvet skole da de måtte flytte dit til skolestart i august, forteller rektor Magnus Kristiansen som fortsetter: Det var selvfølgelig trist å flytte fra Refstad skole, og det var mye å organisere for å få til overgangen til Bredtvet skole, ikke minst busstransporten.

Skolen ble stengt grunnet merkbare nedbøyninger på 4-5 centimeter over korte avstander. Det ble antatt at dører og vinduer sto i spenn. Straks skolen var stengt, ble Multiconsult og SWECO engasjert av Undervisningsbygg for å finne årsakene til nedbøyningene. Multiconsult fortsatte dette arbeidet og gjorde grundige undersøkelser i høst ved å åpne innvendige vegger og tak.

Undervisningsbygg vil sammen med rådgivere, fagfolk og spesialister fortsette undersøkelsene.

- Dette vil dessverre ta tid, men er viktige for å komme fram til en kvalitetsmessig god løsning for skolen og nærmiljøet på Refstad. Trolig vil ikke Undervisningsbygg ha klare svar før i løpet av våren 2019, heter det i meldingen.