Redusert fremkommelighet på E6 nord for Gardermoen

Statens vegvesen har inngått kontrakt med PEAB som skal skifte ut betongdekket på E6 mellom Gardermoen og Mogreina med asfalt. Dette urbedringsarbeidet gjør at det vil være redusert fremkommelighet på E6 mellom Jessheim Nord og Hauerseter fra 18. mai og ut oktober måned.

Betongdekket i nordgående kjøreretning på E6 mellom Jessheim nord og Mogreina stammer fra 1989 når det ble bygget ny E6 på strekningen. I løpet av de siste ti årene har dekket sprukket opp vesentlig, og det er derfor behov for å skifte ut betongdekket. Etter at denne utbedringsjobben er gjort, vil strekningen ha asfaltdekke slik tilståtende E6-strekninger har. Arbeidene med å skifte ut betongdekket mellom Jessheim nord og Mogreina vil foregå i tre etapper:

- Området ved Hauerseterkrysset.
- Fra Jessheim nord til Hauerseterkrysset.
- Fra Hauerseterkrysset til Mogreina.

Det er lagt opp til at de to første fasene gjennomføres i løpet av 2019, mens den tredje fasen mellom Hauerseterkrysset og Mogreina gjøres i den andre sommersesongen.

Trafikkomlegging 18. til 20. mai

PEAB er på oppdrag for Statens vegvesen klare til å starte forberedelsene med å skifte ut betongdekket i nordgående kjøreretning på E6 mellom Jessheim nord og Mogreina. I perioden hvor PEAB skal skifte ut betongdekket, vil trafikken i begge kjøreretninger på E6 gå som toveistrafikk i sørgående kjørebane.

For å gjøre nødvendige sikringstiltak, vil E6 mellom Jessheim nord og Mogreina være helst stengt for trafikk fra 18. mai klokken 01.00 til 20. mai senest klokken 05.30. I denne perioden vil det være skiltet omkjøring om fv. 454 mellom Jessheim nord og Mogreina, melder vegvesen.no.

Redusert fremkommelighet ut oktober

PEAB skal være ferdig med å gjøre nødvendig sikringstiltak på E6 senest mandag 20. mai klokken 05.30. E6-trafikken vil da legges tilbake til E6, men trafikken i begge kjøreretninger vil da kjøre som toveistrafikk i den sørgående kjørebanen mellom Jessheim nord og litt nord for Hauerseterkrysset. Dette kjøremønsteret vil vare frem til 19. august når området ved Hauerseterkrysset etter planen skal være ferdig.

Fra 19. august vil området med redusert fremkommelighet for E6 reduseres til strekningen mellom Jessheim nord og Mogreinakrysset. På denne strekningen vil E6-trafikken fortsette å kjøre toveistrafikk i den sørgående kjørebanen ut oktober måned.

Hauerseterkrysset stengt til 19. august.

Fra 18. mai til 19. august vil også påkjøringsrampene i Hauerseterkrysset være stengt for trafikk. Det innebærer at trafikanter som til vanlig bruker dette krysset mellom E6 og lokalvegnettet, må benytte andre kryss. For rampene i Hauerseterkrysset vil det være skiltet omkjøring om fv. 454 og Mogreinakrysset.

Beregn noe ekstra tid

Det vil være nedsatt hastighet på strekningen hvor E6-trafikken kjører toveistrafikk i en kjørebane. Frem til utgangen av oktober kan det derfor være lurt å beregne noe ekstra tid på å trafikkere E6 mellom Jessheim og Mogreina.