Illustrasjonsfoto: Jan Eldegard Hjelle.

Reagerer på forskjeller i smittevernforskrift i bergensområdet

Ulike smittevernforskrifter i Bergen og kommunene rundt,  skaper utfordringer for ferdigbetongprodusentene, hevder Jan Eldegard Hjelle i FABEKO.

Som en følge av smitteutbruddet ved to byggeplasser i Bergen i begynnelsen av februar, utarbeidet kommunen en ny forskrift om smittevernfaglig drift på byggeplasser, som gjelder for perioden 12. februar til 28. februar. Også omkringliggende kommuner fulgte på og iverksatte forskriften som skal bidra til at man ikke får en ukontrollert spredning av det muterte covid-19-viruset.

Medlemsbedrifter har reagert

Daglig leder Jan Eldegard Hjelle i Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO), forstår at Bergen og omegn har innført ekstra smitteverntiltak, men han mener det er kompliserende at innholdet i forskriften er forskjellig fra Bergen og de omkringliggende kommunene. Han hevder ulikheter i forskriften skaper utfordringer for betongleverandøren som leverer til ulike byggeplasser og som ofte krysser kommunegrensene.

Daglig leder Jan Eldegard Hjelle i FABEKO.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra medlemsbedrifter som utrykker at forskjellige regler gjør at det blir veldig komplisert å bevege seg mellom kommunegrensene. Med tanke på kravene til testing, fungerer nesten kommunegrensene som grensen inn til landet, sier Hjelle til Byggeindustrien.

Ulikt innhold

Han trekker frem paragraf fem i forskriften som omhandler hvem som kan være til stede på byggeplassen.

I forskriften som gjelder for Bergen kommune står det at «antallet personer som er til stede på byggeplassen skal begrenses til det antall personer som er helt nødvendig for driften. Personer som har oppgaver på byggeplassen, skal ikke arbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder. Alle som er på byggeplassen, skal følge b ransjestandard om smittevern for BNLs medlemsbedrifter».

Eldegard peker på at det i forskriften som gjelder for nabokommunen Alver, i tillegg er tatt med følgende punkt under paragrafen som omhandler hvem som kan være til stede på byggeplassen.

«Om en person har jobbet på byggeplass i en kommune med påvist sørafrikansk mutert virus på byggeplass, og skal jobbe på byggeplass i Alver kommune, blir det stilt krav om negativ covid-19-PCR-test som ikke er eldre enn 24 timer før oppstart av arbeid i Alver kommune. Videre blir det stilt krav om negativ PCR-test hver tredje dag inntil 14 dager etter arbeid på byggeplass i kommune med påvist sørafrikansk mutert virus på byggeplass».

Etterlyser felles regler

FABEKO-sjefen trekker også frem forskjeller i forskriftens paragraf sju, som omhandler testing av arbeidere. Under denne paragrafen gjelder følgende for Bergen kommune:

«Bransjen skal samarbeide med Bergen kommunes smittevernmyndighet om testing av arbeidere på byggeplasser, i tråd med de faglige anbefalingene som til enhver tid kommer fra smittevernmyndigheten. Arbeidere som viser tegn til luftveissymptomer, eller som er inkludert i den gruppen som av kommunens smittevernmyndighet er bedt om å teste seg, og ikke ønsker å teste seg, skal de bortvises fra arbeidsplassen».

I forskriften som gjelder for Alver kommune står det i tillegg følgende punkt:

«En person som bor eller oppholder seg i Alver kommune og jobber, eller i løpet av de siste 14 dagene har jobbet, på byggeplass i kommune med påvist sørafrikansk mutert virus, blir sterkt oppfordret til å la seg covid-19-teste med PCR-test. Det er anbefalt videre testing hver uke for den som fremdeles jobber på en slik byggeplass.

– Vi forstår at det må være strenge smittevernregler. FABEKO har derfor også laget en ny veiledning for vår bransje som en følge byggeplassforskriften som ble gjeldene i Bergen kommune fra 12. februar. Det medlemsbedriftene spør seg om er om det ikke er mulig å finne frem til en felles og dermed mindre kompliserende forskrift for smittevern på byggeplassene i Bergen og de omkringliggende kommunene, sier Hjelle.

– Forståelig at det er forskjell

Direktør Hans Martin Moxnes i EBA avdeling Vestenfjelske, bekrefter at det er forskjell på forskriften i Bergen og omegnskommunene. Han sier forskjellene er situasjonsbetinget og at det er helt forståelig at det er forskjell.

Direktør Hans Martin Moxnes i EBA avdeling Vestenfjelske.

– Dette skyldes at byggebransjen i Bergen fikk et akutt hardt utbrudd av det muterte viruset fra Sør-Afrika. Bergen kommune var først ute med sin forskrift. Siden fulgte omegnskommunene ut ifra at det var smitte i/fra Bergen som de ville beskytte seg mot, sier Moxnes.

Han fremhever at arbeidsgruppa fra arbeidsgiverne bestående av EBA, MEF, Rørentrentprenørene, Nelfo og Byggmestrene, med kobling inn til BNL, har en god dialog med Bergen kommune. Ifølge Moxnes har de også hatt dialog med omegnskommunene i forbindelse med deres forskrift.

– De organiserte bedriftene har for lengst forstått alvoret i situasjonen, mens det naturlig nok for oss er vanskeligere å nå gjennom til bygg- og anleggsbedrifter utenfor de organiserte nettverkene. Det aller viktigste sett fra mitt synspunkt er at BNLs smittevernveileder ble vedtatt som pålagt gjennom forskriftene, sier Moxnes.

Ikke overrasket

Han er ikke overrasket over at det dukker opp tekniske utfordringer som en følge av den nye forskriften om smittevernfaglig drift på byggeplasser.

– Vi ser ikke bort fra at dette kan gi utfordringer, men det er ikke mulig å tilpasse den til alle på et så kort tidsrom som forskriften skal vare. Det viktigste er smittevernet, understreker Moxnes.