Sjefredaktør Arve Brekkhus.

Reagerer på anklagene mot Byggeindustrien

Sjefredaktør Arve Brekkhus er ikke enig med Ossas fremstilling i brevet.

- Byggeindustrien har over en lengre periode sett nærmere på anbudsprosessen og arbeidet som utføres på Bekkelaget renseanlegg i regi av Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo. Etter anbudskonkurransen, som ble gjennomført med forhandlinger, valgte VAV å skrive kontrakt med spanske Ossa. Den andre anbudsparten i konkurransen var Veidekke. Sistnevnte har i ettertid reagert på måten denne anbudsprosessen ble gjennomført. Gjennom flere konkrete tips har Byggeindustrien fått fatt i dokumenter fra anbudsprosessen, og mener det er flere forhold som bør belyses. I etterkant av VAVs valg av entreprenør ble det tatt ut midlertidig forføyning. Denne ble trukket like før den skulle opp i Oslo byfogdembete. Dette er dermed en artikkelserie med utgangpunkt på forholdet mellom Vannverket og Veidekke – der sistnevnte ikke er enig med beslutningene fattet av kommunen og hvordan de har opptrådt i anbudsprosessen og tildelingen av jobben til en annen entreprenør. Kontrakten har en verdi på nærmere 500 millioner kroner og gjennomføres av en offentlig byggherre. Vi mener dette er grunnlag for å se nærmere på saken og at dette er en sak av stor prinsipiell viktighet og noe offentligheten bør få innblikk i, utdyper sjefredaktør Brekkhus.

Han har likevel ikke noe problem med å se at Ossa er en naturlig del av sakskomplekset.

- Vi har dermed flere ganger forsøkt å komme i kontakt med representanter fra Ossa der det har vært naturlig. Dette er forsøkt via flere kanaler, og har blant annet fått opplyst at de ikke ønsker å uttale seg om saken, sier Brekkhus.

Ossa skriver blant annet i brevet: «Et minstemål i slike saker er at de opplysningene som presenteres som fakta er riktige. Dette er ikke tilfelle når det gjelder sakene om Bekkelaget og OSSA.»

Ossa skriver blant annet at opplysningene om at Ossa skal være kraftig forsinket ikke stemmer. De skriver i brevet at de er under en måned forsinket og at dette vil bli forsøkt tatt igjen om kort tid.

- Når det hevdes i brevet at Ossa ligger under en måned bak fremdriftsplanen stemmer det ikke med opplysningene Byggeindustrien sitter på. Ledelsen i VAV har tidligere bekreftet at Ossa var ni uker forsinket ved oppstart, og at de har blitt ytterligere forsinket siden den gang. Videre er forsinkelsene Byggeindustrien presenterer beregnet ut fra opplysninger som er lagt ut på prosjektets hjemmeside knyttet opp mot fremdriftsplanen som ligger i Ossas besvarelse rundt punktet oppgaveforståelse, og som de vant anbudet på. Om disse opplysningene skulle vise seg å være feilaktige skal vi selvsagt rette opp dette, sier Brekkhus.

Han legger til at Ossa ble sitert i artikkelen om forsinkelsen;

«I forrige uke lyktes det endelig Byggeindustrien å få en kommentar fra den spanske entreprenøren om prosjektet

- Har OSSA kontroll på fremdriften ved Bekkelags-prosjektet?

- Når det gjelder prosjektet på Bekkelaget i Oslo har vi fullt fokus på å gjøre dette arbeidet til alles tilfredshet. Vi har god kontroll på prosjektet og et godt samarbeid og god kommunikasjon med Oslo kommune, skriver assisterende finansdirektør i OSSA Norge, Jens Johan Næsgaard i en e-post til Byggeindustrien.»

Brekkhus reagerer for øvrig på at Ossa knytter eiersituasjonen i Byggeindustrien opp mot saken rundt anbudsarbeidet på Bekkelaget.

- Det er kjent i byggenæringen at selskapet Bygg og Anlegg Media AS (som gir ut Byggeindustrien og driver bygg.no) eies av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA). Men det er selvsagt ikke slik at Byggeindustrien blir diktert av entreprenørene som er medlemmer i EBA. Vi har og vil aldri bli styrt på hva som skrives i våre spalter av eierne - det er ikke aktuelt hverken for redaksjonen eller eier. Vi er et eget selskap som operer helt adskilt fra EBA, vi jobber helt selvstendig og etter redaktørplakaten samt Vær varsom-plakaten. Nettopp derfor er det også mulig å klage oss inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) som Ossa nå påpeker at de ønsker. Vi tar avstand fra denne koblingen, sier Brekkhus.