Raumyr barneskole

Prosjektleder for byggherre, Kjell Ivar Brandsæter i Rambøll (f.v.), anleggsleder Ola Rækken og prosjektansvarlig Ole K. Herlofsen i Consto.

374 barn fra første til sjuende klasse på Raumyr i Kongsberg kan denne høsten starte på en splitter ny skole dimensjonert for 630 elever.

Fakta

Sted: Kongsberg
Prosjekttype: Skolebygg
Entreprisekostnad:
Ca. 225 millioner kroner
Bruttoareal: 7.500 kvm
Byggherre: Kongsberg kommune
Prosjektleder: Rambøll
Totalentreprenør: Consto Øst
Arkitekt: Bølgeblikk arkitekter
Landskapsarkitekt: Feste Grenland
Rådgivere: RIB: Siv.ing. Will Arentz l RIPrefab: LOE Betongelementer l RIAku, RIBr: Rambøll l RIGeo: Sweco l RIFy, RIV: Erichsen & Horgen l RIVa: Asplan Viak l RIE: Heiberg & Tveter
Underentreprenører/leverandører: Trapper og rekkverk: PKS Industri l Oppmålingstjenester: ABO Oppmåling l Grunnarbeider: Kongsberg Entreprenør l UE til KE: Norsk Fjellsprengning / Øst-Riv l Betongarbeider: Pol Betong l Betong-
elementer: LOE Betongelementer l Heiser: Kone l Tak: Lett-Tak Systemer / Euro-blikk og Tak l Rørlegger: Oras l Elektroanlegg / SD- og automatikkanlegg: Powertech l Påstøp gulv: Fron Betong l Betongsaging: Kongsberg Betongsaging l Blikkenslager: Tele Blikk l Gulvbelegg: Buer Tapet og Gulv l Mur og flis: Mjøndalen Mur & Flis / Murmester Dag Arne Nilsen l Glassfasader: Glassteam l Maler: Criab l Brannsikring: Nerpuz l Modulvegger: Modulvegger l Solavskjerming: Lunex l Byggevarer: Carlsen Fritzøe Kongsberg l Isolasjon: Sundolitt l Betong: Kongsberg Ferdigbetong l Kjølerom: Buskerud Kulde l Anleggsgartner: Anleggsgartner Thorsby l Sportsgulv: Gulv og Takteknikk

Nye Raumyr skole i Kongsberg er bygget for å være i fremste rekke av moderne skolebygg i flere år.
– Undervisningssjefen satte ned krav om at skolen ikke skal bli forbigått på i alle fall fem år, forklarer innleid prosjektleder for byggherre Kongsberg kommune, Kjell Ivar Brandsæter i Rambøll.
Skolen er bygget i passiv-
husstand, med imponerende tetthetsgrad godt innenfor kravene, isolerte LED-lys og topp moderne undervis-
ningsutstyr.
– Lærerne fra gamle Raumyr skole var vante til et ineffektivt skolebygg, og har jobbet tett med oss i byggeprosessen, forteller Brandsæter.
Nå kan Raumyr-lærerne gå på jobb i et bygg skredder-
sydd til deres krav, med korte avstander og kompakte lokaler. Skolen er utformet i to fløyer, med undervisnings-
lokaler i den ene og administrasjon i den andre. Begge fløyene er også utformet for å lett kunne utvides for enda flere elever og lærere.

Langt fra old-school
Den 7.500 kvadratmeter store skolen har både en forsterket enhet og en mottaksklasse, samt spesialrom for sløyd, keramikk, teknologi og design, naturfag og tekstil, mat og helse, samt SFO. Det er et eget amfi, musikkrom og en gymsal med 640 kvadratmeters spilleflate.
– Det er en høyteknologisk skole, som er bygget med tanke på drift, og som blant annet er utstyrt med moderne lærings-
systemer basert på iPad og Apple-TV. Vi har installert 44 skjermer på 55 tommer og 15 skjermer på 75 tommer, sier Brandsæter.

Grønne grep
Arbeidet med skolen startet 6. mai 2014, med rivning av gammel skole og nabobygg, miljøundersøkelse og paralell fundamen-
tering av nybygget.
– Det er greie grunnforhold i området, så det var fint å bygge, forteller prosjektansvarlig Ole K. Herlofsen i totalentreprenør Consto.
– Det er et i utgangspunktet tradisjonelt bygg med støpt gulv på grunn og prefabrikert råbygg. Selv om bygget ikke er BREEAM-sertifisert, har man absolutt benyttet seg av BREEAM-tanke-
gangen, forteller Herlofsen.
Skolen har et sentralisert ventilasjonssystem som skal ha en årlig varmegjenvinning på minimum 82 prosent. Bygget henter energi fra energibrønner, og gulv og radiatorer er oppvarmet ved hjelp av vannbåren varme.
– Det er tenkt mye på miljøaspekter, og også det ytre miljøet på skolen, som får et godt uteområde. Dette vil også kunne brukes som park og aktivitetsområde for naboene, sier han.

God nabo
Forholdet til naboene i byggeperioden har også vært noe entreprenøren har jobbet mye med. Det er hardt fjell i grunnen, og en del sprengning har vært nødvendig. Samtidig har skolen flere boliger som nære naboer, og man har vært nødt til å jobbe en god del for å minimere støy og påvirkning.
– Byggeplassen ligger midt i et boligområde, og det er ikke mulig å bygge helt uten å forstyrre naboene. Men når dette er ferdig, har de plutselig et vesentlig bedre område å bo i, sier Kjell Ivar Brandsæter.
Utomhusområdet er rundt 20 mål stort, og vil, i tillegg til et åpent parkområde, blant annet omfatte en kunstgessbane, skatepark og klatrebaner.
På det meste har man vært oppe i 85 – 90 mann på det 12 måneder lange byggeprosjektet. Totalentreprenør Consto kan rapportere om en byggeperiode uten en eneste fraværsskade.
Byggherre har hatt et ønske om å gjøre Raumyr barneskole til et positivt tilskudd i området, og skolen har fått et påkostet og moderne uttrykk, og er kledd i omtrent 4.800 kvadratmeter Kebony.


Flere prosjekter