Raufoss skole

Raufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skoleRaufoss skole

Elever og lærere på Raufoss i Vestre Toten kommune har flyttet inn i en flunkende ny barneskole.

Fakta

Raufoss skole

Sted: Raufoss i Vestre Toten kommune

Prosjekttype: Barneskole dimensjonert for nesten 400 elever

Prosjektkostnad: 175 millioner kroner eks. mva. (inkluderer tomt, inventar, tilknytningsanlegg og uteområde)

Areal: 5500 kvadratmeter

Byggherre: Vestre Toten kommune

Prosjekt- og byggeledelse: Sweco Norge

Arkitekt: LINK Arkitektur

Prosjekteringsledelse: Hjelnes Consult

Landskapsarkitekt: LINK Landskap

Hovedentreprenør: Backe Oppland

Totalteknisk entreprenør: GK Inneklima (UE elektro: Moelven Elektro, UE varme/sanitær: GK Rør)

Rådgivere: RIB, RIE, RIV: Hjellnes Consult l Stålbæring: Ing. Jan Erik Gauksrud l RIAku: Brekke og Strand

Underentreprenører og leverandører for Backe Oppland: Grunnarbeider og utomhus: Br. Gudbrandsen l Betong: Unicon l Forskaling: Peri l Betongelementer: Spenncon l Stål: Toten Sveis og Montasje l Lett-Tak: Lett-Tak Systemer l Mur- og flisarbeider: Mjøsen Murmesterforretning l Byggevarer: Maxbol Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Tredører: AT-tre l Alu-dører og glassfasader: Sagstuen l Ståldører: Atlas Industri l Porter og branngardiner: Port Innlandet l Foldevegg: Saxi l Sceneteppe: Norsk Sceneteknikk l Rigg, stillas og maskinutleie: BAS Maskinutleie l Tekking: Protan l Lås og beslag: Certego l Blikkenslager: Haug og Ruud l Trapper/rekkverk: Br. Midthaug l Solavskjerming: Scandic l Maler og byggtapetserer: Nordhagen l Industriparkett: Parkett Partner l Sportsgulv: Parkett og Idrettsgulv l Himling: Tøftum Innredning l Stoler auditorium: ForaForm l Kjøkken og garderobe: ST Skoleinventar l Kjerneboing: Gjøvik Betongsaging l Branntetting: Firesafe

Elever og lærere kan nå boltre seg i et nybygg på cirka 5500 kvadratmeter. Prosjektet har et budsjett på 175 millioner kroner eks. mva, noe som inkluderer både tomt, inventar, tilknytningsanlegg og ikke minst uteområde.

– Vi har holdt både budsjett og fremdrift, sier en fornøyd prosjektleder Einar Rørvik i Sweco Norge AS.

Rådgiverselskapet ble engasjert av Vestre Toten kommune i 2011 og har etter dette ledet både forprosjekt, planlegging og byggeprosess. Ifølge Rørvik har Sweco lagt stor vekt på å skape et godt samarbeidsklima i prosjekt.

– Målet er selvsagt å ha en trivelig byggesak og det føler jeg vi har klart i dette prosjektet. For å få til det er en avhengige av mange parter, og byggherrens representanter i byggesaken spiller en vesentlig rolle for klimaet i en byggesak. Byggherren har også klart å få frem beslutninger for valg av løsninger slik at fremdrift har blitt holdt sier Rørvik.

En teknisk kontrakt
Den nye barneskolen på Raufoss er tegnet av Link Arkitektur AS og prosjektet er gjennomført med Backe Oppland AS som hovedentreprenør for bygningsmessige arbeider, samt koordineringsansvar for tekniske fag. GK Norge AS har vært hovedentreprenør for de tekniske entreprisene.

Einar Rørvik tror det var et fornuftig valg å kun ha en kontraktspart på de tekniske fagene.

– Vi valgte en slik oppdeling først og fremst for å prøve å unn-gå noe av grensnittproblematikken som man vanligvis får hvis det er egne kontrakter på alle tekniske fag. Det vil alltid være ting å diskutere i en stor byggesak som dette, men vi har hatt med samarbeidsvillige aktører som har gjort en god jobb, konkluderer Rørvik.

Berømmer byggherre
Prosjektleder Tor Harald Pedersen i Backe Oppland mener de som koordineringsansvarlig har høstet gevinster av at det bare har vært en kontraktspart på tekniske fag.

– Vi må berømme byggherre for dette valget. For oss har dette betydd færre personer å forholde seg til og mindre utfordringer rundt grensesnitt, sier han.

Byggeplassleder Kristian Ruud Fjeld i Backe Oppland forteller at GK under hele byggeprosessen har hatt en ansvarlig på byggeplass og at dette har vært veldig positivt i forhold til spørsmål og kommunikasjon underveis.

Verdensrekord i tetting
Raufoss skole er bygget etter passivhus-kravene. Tetthetsmålingene forteller om en hovedentreprenør som har tatt kravene på alvor.

– Vi liker og si at dette er innlandets tetteste bygg og vi har nok satt verdensrekord i bruk av teip og fugemasser, fleiper Pedersen.

– Håndverkerne våre synes nok det til tider var veldig mye jag og terping på tetting og detaljer, men fokuset har da også gitt gode resultater. Passivhuskravet er som kjent 0,6 luftvekslinger per time og vi målte skolen til 0,35, fortsetter han.

Byggeplassleder Kristian Ruud Fjeld innrømmer at de trodde det skulle bli vanskelig å oppnå så gode tetthetstall da prosjektet var beskrevet med skyvedører i hovedinngangspartiene.

– Disse er ikke akkurat tette ned mot gulvet. At målingene allikevel ble så gode må bety at resten er veldig tett, konstaterer han.

Håndverksmessig kvalitet
Backe Opplands hovedentreprise har en verdi på 79,2 millioner kroner eks. mva. Prosjektet har vært en stor og viktig egenregijobb med tett opptil 30.000 timeverk utført av egne tømrere og betongarbeidere.

Ifølge Pedersen har arkitekt gitt Backe Opplands håndverkere noe å bryne seg på i prosjektet. Han trekker frem fasadene i jernvitrolbehandlet sibirsk lerk hvor arkitekt ønsket en spesiell rytme i kledningen i form av variasjon i bordbredde. Innvendig fremhever han spesielt allrommet med blant annet spilekledning med spiler i ulike bredder og et flott amfi.

– Jeg føler vi har levert høy kvalitet på utførelsen. På enkelte ting grenser det til møbelsnekkeri, sier Pedersen.

Kristian Ruud Fjeld mener håndverkerne har lagt mye prestisje i å levere den kvaliteten arkitekt har beskrevet.

– Arkitekt har øye for detaljer og er nøye med å få det slik han ønsker. Det gjenspeiler seg i resultatet, sier han.

Prosjektleder Einar Rørvik i Sweco trekker også frem skolens flotte allrom som har store glassfasader ut mot skolegården og som også har åpning inn mot skolens gymsal.

– Dette rommet utmerker seg helt klart i prosjektet, men jeg vil også si at det er sjeldent vi bygger et så flott uteområde, sier Rørvik.

Fornøyd rektor
Raufoss skole er dimensjoner for nesten 400 elever. I tillegg er det SFO-arealer for 100 barn. I dag har skolen 270 elever. Rektor Geir Westby Larson kan fortelle at det er en flerkulturell skole der 70 av elevene kommer fra 22 ulike nasjoner.

– Visjonen vår med dette prosjektet er å skape en fellesskole for alle, sier rektoren.

De ansatte ved skolen med Larson i spissen har vært en engasjert part i planleggingen av prosjektet. Ifølge Larson hadde de ingen ønsker om å bygge en baseskole med åpne løsninger. De har derimot prioritert å bruke mye areal på store lyse klasserom.

– Vi føler vi har fått gjennomslag for veldig mange av våre ønsker og vi er kjempefornøyd med resultatet, sier han.


Flere prosjekter