Illustrasjon: Nordic- Office of Architecture / ARRT Architecs

Ratio arkitekter, Arkitema Architects, Sweco og Erichsen & Horgen er innstilt til prosjekteringskontrakt på nye Aker sykehus

Helse Sør-Øst RHF har innstilt et team bestående av Ratio arkitekter, Arkitema Architects, Sweco, Erichsen & Horgen og Bygganalyse til kontrakten for forprosjektfasen for nye Aker sykehus, med opsjon på detaljplanlegging og byggefase.

Det skriver Ratio arkitekter i en pressemelding onsdag.

I tråd med det langsiktige målbildet for Oslo universitetssykehus (OUS) skal det bygges et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet.

Det nye sykehuset på Aker vil tjene som lokalsykehus for flere av Oslos bydeler. Videre vil det det meste av sykehusets behandling innen psykisk helse og avhengighet samles på Aker, heter det i pressemeldingen.

Det nye sykehuset på Aker vil ha et bruttoareal på omtrent 171.000 kvadratmeter, hvorav 152.000 kvadratmeter er nybygg og 19.000 kvadratmeter er ombygging. Arbeidet med forprosjektfasen skal etter planen starte høsten 2020. Byggestart er planlagt i 2023, med ferdigstilling og drift i 2030, skriver Ratio arkitekter i meldingen.

‒ Vi er stolte og ydmyke over å bli innstilt til den viktige oppgaven med å utvikle det nye sykehuset på Aker. Dette betyr at vårt team tilfredsstiller de høye kravene som er stilt i konkurransen, og en anerkjennelse av vår omfattende erfaring og kompetanse innenfor sykehusutbygging. Vårt team står bak prosjekteringen av noen av de største sykehusutbygginger i Norden, og vi vil tilføre prosjektet verdi gjennom utvikling av funksjonelle og bærekraftige løsninger av høy arkitektonisk kvalitet. Vi er klare til å ta fatt på oppgaven, og er takknemlige for å få muligheten til å videreutvikle og fullføre ett av de viktigste samfunns­oppdragene i Norge, sier Solveig Dahl Grue, daglig leder i Ratio arkitekter, på vegne av hele gruppen.

Karenstiden for kontrakten går ut 14. august.