Rasutsatt bygd frir til Sandberg for å få bedre vei

Fiskeribygda Tromvik i Troms er nok en gang isolert på grunn av ras og rasfare. Nå ber de fiskeriminister Per Sandberg (Frp) om hjelp til å utbedre veien.

– Sandberg kan ta kontakt med samferdselsministeren og departementet nå når Nasjonal transportplan skal avklares, og be dem se på infrastruktur knyttet opp mot fiskerinæringen, sier Peter Utnes, som er sekretær i Tromvik utviklingslag, til NRK.

Torsdag kveld ble en trailer full av fisk hengende med halve hengeren utfor et stup på fylkesvei 57 mellom Kaldfjord og Grøtfjord i Tromsø kommune. Politiet ba forsvaret om hjelp, og lørdag morgen klarte de å berge vogntoget. Hendelsen førte til at bygdene Grøtfjord, Tromvik og Rekvik ble isolert – nok en gang. Det rammer fiskerisamfunnet hardt.

– Akkurat nå har jeg fisk for mellom tre og fire millioner kroner på lager, så det sier seg selv at dette får alvorlige konsekvenser. Jeg sover dårlig om natta, for å si det sånn, sier Erling Robertsen, som er leder på fiskebruket i Tromvik.

Både han og Utviklingslaget mener Sandberg må brukealt han har av påvirkningskraft for å forbedre infrastrukturen ut til de verdiskapende fiskeværene langs kysten.

Fiskeriministeren poengterer at det er Troms fylke som har ansvaret for pengene it Nasjonal transportplan, men at regjeringen arbeider med å reversere veitiltak som ble satt i gang under den rødgrønne regjeringen.

– Det ble overført 18.000 kilometer vei til fylkene under regionreformen. Dette var jeg sterkt kritisk til. Vi jobber med at staten tar tilbake eierskapet og ansvaret for viktige næringsveier, sier han.