Råstølen Park

På Råstølen i Ytrebygda bydel i Bergen har Skanska Norge AS ført opp 281 leiligheter for Skanska Eiendomsutvikling AS.

Fakta

Sted: Ytrebygda bydel, Bergen
Prosjekttype: Nybygg, leiligheter
Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 507 millioner kroner
Antall leiligheter: 281
Byggherre: Skanska Eiendomsutvikling
Totalentreprenør: Skanska Norge
Arkitekt: TAG Arkitekter
Rådgivere: RIB: H2 Byggeteknikk l RIE: Sønnico l RIGeo, RIBr, RIAku, og RIVa: Sweco Norge l RIB Prefab: NOBI Voss
Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey l Grunn- og utomhusarbeider: Dale Entreprenør l Betongelementer: NOBI Voss l Stålarbeid: Johs Sælen & Sønn l Lettak-elementer: Lett-tak Systemer l Taktekking: Protan Entreprenør l Blikkenslager: BOV og Sigurd Opheim l Rekkverk: MIB Nordic l Porter: Portmakeren l Maler: RSV l Parkett: Bo Andren l Mur og flis: Murmester Eirik Hansen og Murmester BWH l Rørlegger: Grevstad & Tvedt og Bravida l Elektro: Sønnico og Bravida l Ventilasjon: VVT og GK Inneklima l Baderomskabiner: Parmarine l Heiser: Schindler l Branntetting: Firesafe og Damsgård Brannsikring l Sprinkler: Tore Eide l Lås og beslag: Dormakaba og Låssenteret l Rullegitter Rema1000: Portmann l Kjøkken: Studio Sigdal l Skyvedørsgarderober: Garderobe-Mannen l Bodvegger: Troax l Vinduer: Nordan l Dører: Daloc og Swedoor l Byggevarer: Optimera l Festemidler: Motek

Råstølen Park omfatter sju bygg fordelt på fem byggetrinn. I tillegg til leilighetene er det to næringslokaler og underjordisk parkeringsanlegg med boder med i prosjektet.
Prosjektet er tegnet av TAG Arkitekter AS og ført opp i total-entreprise. Samlet kontraktssum er cirka 507 millioner kroner. Første byggetrinn hadde byggestart i mai 2015, og femte og siste byggetrinn ble satt i gang i april i fjor og skal være fullført i desember i år.
Første byggetrinn omfattet tre bygg (Hus A, B og C) med til sammen 67 leiligheter. Disse byggene er fra tre til seks etasjer. Andre byggetrinn (Hus I) har et bygg med 49 leiligheter. Dette bygget har dels fem og dels seks etasjer. Tredje byggetrinn (Hus D) omfatter et sju-etasjers bygg med 39 leiligheter. Byggetrinn fire (Hus E) er på sju etasjer og rommer 41 leiligheter. Femte byggetrinn (Hus G/H) omfatter et bygg på dels seks og dels sju etasjer og med 85 leiligheter.

38 til 129 kvadratmeter
Leilighetene varierer fra 38 til 129 kvadratmeter. Prosjektleder Gro Brodahl Frederich i Skanska Eiendomsutvikling forteller at kjøperne hadde både forhåndsdefinert tilvalgsliste, og også mulighet til noe omprosjektering.
– Alle leiligheter har privat balkong eller terrasse og det er felles takterrasser på Hus B, I og G/H, for beboerne i disse tre byggene. De fleste leilighetene har gode solforhold. Leilighetene i de nederste etasjene i Hus C, D og E får noe skygge fra byggene foran. Leilighetene i Hus G/H har henholdsvis formiddagssol eller ettermiddagssol siden bygget har midtkorridor med leiligheter på begge sider, sier Frederich.
De fleste leilighetene er utformet som tilgjengelig boenhet. Unntaket er noen leiligheter på mindre enn 50 kvadratmeter i byggetrinn 2, 3, 4 og 5. Fra de øverste leilighetene er det god utsikt. Det er parkeringsanlegg med totalt 210 biloppstillingsplasser under byggene. Utendørs er det seks plasser for gjesteparkering for gjester til Hus A, B og C, mens det i parkeringsanlegget under Hus I, D, E og G/H i tillegg til beboerparkering er fem plasser for næring og 15 plasser som skal sambrukes med gjester til beboerne i disse byggene og skolen som er under bygging på nabotomten. Utenfor byggene er det felles uteområde med to lekeplasser, plener, gangstier, beplantning, benker og sykkelparkering. Ifølge Frederich er både leiligheter og uteområdet barnevennlig.

Grei byggeprosess
Øistein Kausland i Skanska Norge sier at byggingen av Råstølen Park har gått bra, uten de store utfordringene. Kausland var produksjonsleder på de to første byggetrinnene og prosjektleder fra tredje byggetrinn.
Sivilarkitekt og avdelingsleder Jesper Jorde i TAG arkitekter forteller at Råstølen Park er et stort boligprosjekt i Bergens-målestokk.
– Prosjektet har gått over fire år for vår del, og mange her på kontoret har vært involvert. Vi har hatt både ARK og LARK i prosjektet. Skanska introduserte begrepet «naturbant» allerede i tilbudsfasen, og dette har gitt prosjektet en god forankring. Tanken var at Råstølen park skulle være midt i mellom det urbane gitt ved bybanestoppet, og naturen som fantes på gårdsanlegget som lå her før. Vi har ønsket at disse kvalitetene skal prege prosjektet og gi en særegen opplevelse, sier Jorde.
Når du ankommer Råstølen Park blir du møtt av et offentlig torg og fellesareal med en stor trapp som innbyr til opphold i solen mot syd.
– Vi har hatt fokus på et åpent rom opp mot åsen i bakkant hvor trær, gress og busker kommer ned til plassen og skaper et attraktivt oppholdsareal. I byggets nederste etasje ble det lagt opp til næringsareal med muligheter for butikk og kafefasiliteter, sier Jorde.
Området mellom husene opparbeides på parkmessig måte med lekeplass, benker og gressletter. Gode gangveiforbindelser skaper liv og puls i området og forbinder stedet med nærliggende områder og infrastruktur. Bebyggelsen ligger med skjermet uteareal på et nivå høyere enn tilgrensende veier og bybane, og gir således gode og private arealer for beboere. Tunet nås direkte fra den store trappen mot bybanestoppet eller via adkomstvei i nord.
– Arkitekturen er moderne og stram, og i byggene langs bybanen har vi jobbet med lange, horisontale bånd i fasaden etter linjene fra traseen. Mot syd i Hus I trappes balkongene opp mot rommet og parken ovenfor og tydeliggjør trappen som samlingspunkt for stedet. Det er lagt vekt på lyse, hvite fasader i kombinasjon med detaljer i tre. I Hus I gir en robust og mørk fasade i bunn et urbant uttrykk mot gaten og står i kontrast til de lyse balkongene i toppen. Byggene langs bybanelinjen er også organisert som svalgangsbygg for å få stille side til soverom kombinert med små leiligheter. Ved bybanestoppet er det lagt inn to større næringslokaler, det ene er solgt til Rema, sier Jorde.
De bakre byggene er mer vertikalt oppdelt og ligger som parkbygg mot det grønne. Dette er oppgangsblokker med fire til seks leiligheter per etasje. Helt i syd ligger siste byggetrinn som er organisert som et midtkorridorbygg. Bygget ligger orientert nord/syd, slik at leilighetene orienteres mot øst og vest. Huset ligger fint eksponert langs en eksisterende gammel allé, og har derfor et litt annerledes uttrykk enn de andre byggene. Fasaden mot alléen har balkonger som er plassert med mye luft imellom for å gi plass til trærne. Balkongene har variert utforming som gir spill og relieff i fasaden og samtidig et særpreg når man ankommer stedet. Materialpaletten består av Kebony-kledning, og hvite og svarte fasadeplater (i enkelte partier lagt som vestlandspanel).
– Da vi fikk prosjektet var reguleringsplanen allerede vedtatt. Det var da en stor inveks buet form der vi har åpnet opp med trapp. Dette grepet gjorde at vi fikk den ønskede kontakten mellom bybane og bebyggelse i tillegg til at det ga mer sol på indre balkonger og i utearealet, sier Jorde.

Skredsikret fjellskjæring
Råstølen Park ligger ved Steinsvikvegen og få meter fra Råstølen bybanestopp.
Grunnen består av fjell med påfylte sprengsteinsmasser. Fjellskjæringen i bakkant av Hus C, D og E er skredsikret med bolter og nett. Frederich sier at i under grunnarbeidene ble vann fra byggegropen renset og ført på kommunal AF-ledning og/eller tilbake på tomten for å unngå forurensning av Steinsvikbekken som er gyteplass for ørret.

Elementbygg
Prosjektleder Hanne Sjøstrøm i Skanska Eiendomsutvikling forteller at Hus B og I er svalgangsbygg, mens de øvrige er oppgangsbygg. Hus G/H har midtkorridor med leiligheter på begge sider.
Byggene har bærekonstruksjon av prefabrikkerte veggelement, stålsøyler og hulldekker. NOBI Voss har levert betongelementene. Takene er enten av isolerte og tekkede hulldekker eller lettak. Fasadene er betongelementer og klimavegger kledd med fasadeplater.
Trapper og andre fellesområder har i hovedsak flis på gulv. I leilighetene er det parkett på gulv i stuer og soverom og flis på bad. Det er systemhimling i boder og andre fellesområder og malte betongelementer med synlig v-fuge i leiligheter.

Robuste fasadematerialer
For å unngå fukt i konstruksjonen ble det brukt byggavfuktere. Fasadene var delvis inndekket med presenning og det var tidlig tett hus. Betong, fasadeplater, Kebony og royalimpregnert treverk gir et enkelt og rimelig vedlikehold. Leiligheter som vender mot Steinsvikvegen har glassrekkverk på balkongene.
Råstølen Park er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer i stue og vannbåren gulvvarme på bad, basert på fjernvarme. De fleste leilighetene er i energiklasse A eller B. De store toppleilighetene er gavlene er i energiklasse C. Det er et ventilasjonsaggregat fra Flexi i hver leilighet, med inntak i fasade og avkast over tak.