Råsterkt DnB Nor-resultat

Konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR la torsdag fram et svært solid resultat for fjerde kvartal i fjor. Resultatet i 2010 er så godt at aksjeeierne får et utbytte på 4 kroner per aksje.

Den norske bankkjempen hadde et resultat i fjerde kvartal på 5,3 milliarder kroner, som er det høyeste i konsernets historie. Ifølge konsernsjef Rune Bjerke skyldes kvartalsresultatet godt arbeid, høyere inntekter og lave nedskrivninger på utlån.

For hele 2010 endte DnB NOR opp med et resultat på 14 milliarder kroner. Driftsresultat før nedskrivninger og skatt endte på over 21 milliarder, noe Bjerke er svært tilfreds med.

– Vi satte oss høye finansielle mål for fire år siden, blant annet om å oppnå 20 milliarder kroner i resultat før nedskrivninger og skatt i 2010. Det har vært et krevende arbeid fram mot målet under den uroen vi har opplevd i internasjonal økonomi de siste årene. Derfor er jeg veldig glad for at vi har nådd målet med god margin, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Driftsresultatet før nedskrivninger var 18,77 milliarder kroner i 2009.

DnB NORs kostnadsprogram førte til en innsparing på mer enn 1,6 milliarder kroner i fjor. Målet er å nå en helårsbesparelse på 2 milliarder kroner innen utgangen av 2012, noe DnB NOR er på god vei mot å klare, ifølge Bjerke.

Det solide årsresultatet sørger for at aksjeeierne kan vente seg et utbytte på 4 kroner per aksje. I 2009 var utbyttet 1,75 kroner.