Arbeidstilsynet-direktør Trude Vollheim. Foto: Skatteetaten

Rapport: Østeuropeere har tre ganger høyere risiko for å dø på jobb i Norge

Østeuropeere fra EU-land har størst risiko for å dø på jobb i Norge, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

EU-borgere fra Øst-Europa har mer enn tre ganger så høy risiko for å dø på jobb enn nordmenn, skriver NRK denne helgen.

Arbeidstilsynet har i en ny rapport sammenlignet ulykkesrisiko for norske og utenlandske arbeidstakere i perioden 2011 til 2016. Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet ser alvorlig på resultatet av undersøkelsen.

– Jeg synes det er veldig leit at utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å dø på jobb i Norge, sier Vollheim.

Samlet sett har utenlandske arbeidstakere 1,4 ganger høyere risiko for å omkomme i arbeidsulykker enn norske. Mest risikoutsatt er altså arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. De har 3,2 ganger høyere risiko for å dø på jobb enn norske arbeidstakere, skriver NRK.

Arbeidstilsynet har registrert 234 arbeidsskadedødsfall over en femårsperiode. 55 av de omkomne var utenlandske arbeidstakere. Ifølge Vollheim utfører mange av de utenlandske arbeiderne gjerne mer risikofylte oppgaver enn nordmenn, oppgaver som ikke krever utdannelse.

– Det er gjerne unge arbeidstakere, som er nye i Norge. De kan ha en annen sikkerhetskultur enn det vi er vant til, de er lite kjent med regler, og er ofte korttidsansatt. Når vi ser på ulykker har de aller fleste jobbet her i under ett år, sier Vollheim.

– Østeuropeere jobber ofte i bygg og anlegg, og er mer utsatt for ulykker. De opplever at de må ta større sjanser enn nordmenn på jobb, ellers risikerer de å miste jobben, sier Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, daglig leder i Caritas ressurssenter for innvandrere i Oslo.

Hun trekker frem lave lønninger, sosial dumping, dårlige arbeidstider, midlertidighet, utrygghet, manglende direkte kontakt med arbeidsgiver og frykt for å ikke få nye oppdrag som faktorer som bidrar til større skaderisiko for utenlandske arbeidstakere.

– Flere utenlandske arbeidstakere bør få faste jobber, det vil minske risikoen for å dø på jobb betydelig, uttaler BNL-direktør Jon Sandnes overfor NRK.

Sandnes understreker at fast ansettelse bygger opp om bedre arbeids- og sikkerhetskultur, og både skal føre til god kvalitet i leveransene og et miljø som forebygger arbeidsulykker.

– Vi vet at ansettelsesforhold er viktigere enn nasjonalitet når det kommer til sikkerhetskultur. Derfor vil vi at bedriftene skal ansette dem fast. For da tar de vare på dem, avslutter han.